Kerken presenteren onderzoek naar armoede aan minister Schouten

Eens in de drie jaar voeren samenwerkende kerken een landelijke onderzoek naar armoede uit. Het doel van het onderzoek is om aan overheid en samenleving te laten zien wat er op het kerkelijk erf aan zorg voor de onderkant van de samenleving gebeurt. Op 30 januari neemt minister Carola Schouten tijdens een landelijke conferentie het rapport ‘Armoedeonderzoek 2020-2022’ in ontvangst.

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vertegenwoordigt de landelijke politiek en overheid, die zo inzicht worden geboden in hoeveel geld kerken en hun instellingen besteden aan noodhulp, maar ook hoeveel vrijwilligersuren dat kost.

Met het aanbieden van de onderzoeksresultaten aan de landelijke politiek, mengen de kerken zich in het publieke debat. Ze wijzen de overheid op hun taak om schild voor de zwakken te zijn. Met het driejaarlijks armoedeonderzoek willen de kerken niet alleen meer zicht krijgen op de aanpak van armoede en schulden, maar ook de eigen diaconale achterban bemoedigen.

Aanmelden om er bij te zijn kan nog!

Ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. De Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en referent namens de Nederlandse bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving, zullen reageren op het onderzoek.

Daarnaast vinden er op 30 januari diverse workshops plaats waarin de bevindingen van het armoedeonderzoek verder worden uitgediept. Een uitgebreid programma met praktische informatie wordt na aanmelding toegestuurd. Het is nog mogelijk om aan te melden voor deze landelijke conferentie. Deelname is gratis.

Datum: maandag 30 januari 2023
Tijd: 10.30 – 14.30 uur, inclusief lunch.
Locatie: Buurt-en-Kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96, Den Haag

Foto minister Carola Schouten via de organisatie van het Armoedeonderzoek 2020-2022