Gebed voor het nieuwe jaar

Mogen we dit nieuwe jaar de weg naar binnen kunnen gaan,
opdat onze onzekerheid een vermoeden wordt van de toekomst
en we het geloof dat ons draagt vrij kunnen ontdekken,
allen samen, met open grenzen en open harten.

Mogen we dit nieuwe jaar bereid zijn om op weg te gaan,
opdat onze angst tot moed wordt om recht te doen aan het leven
en we alles waar we ons druk over maken los kunnen laten,
solidair met hen die hun thuis moesten verlaten.

Mogen we dit nieuwe jaar iedereen bij ons welkom heten,
opdat ons wantrouwen tot vertrouwen wordt in het bestaan
en we de liefde voor mensen nabij en ver weg kunnen delen,
zonder voorwaarden en beperkingen.

Mogen we ons bloot durven geven zonder schaamte en woede.
Mogen we elkaar kunnen omhelzen zonder paal en perk.
Mogen we met iedereen die in ballingschap moet leven,
ons brood, ons huis en het open einde van ons verlangen delen,
God in ons midden, een vreemdeling zoals wij.

Broeder Thomas Quartier, benedictijnermonnik, hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit en dit jaar Theoloog des Vaderlands.