Oud-ambassadeur Edy Korthals Altes overleden

Op Eerste Kerstdag is op 97-jarige leeftijd oud-ambassadeur en oud-voorzitter van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland, mr. Edy Korthals Altes overleden. Hij was een oude vriend van velen binnen de Raad en trouwe bondgenoot in de strijd tegen de kernwapens en oorlog en voor de vrede. De Raad, waarbinnen hij vele persoonlijke vrienden had, zal hem zeer missen.

Onvermoeibaar strijder tot het allerlaatst

Nadat hij in gewetensnood gekomen was over de kernwapenwedloop in de jaren tachtig en zich daartegen publiekelijk uitsprak, trad hij af als Nederlands ambassadeur. Sindsdien heeft hij onvermoeibaar en tot het allerlaatst toe gestreden tegen kernwapens en oorlog en zich ingezet voor vrede en verzoening.

Edy Korthals Altes was onder meer in de jaren negentig voorzitter van de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland, jarenlang lid van het bestuur van Religions for Peace en Pugwash en zette zich in Europees verband in voor de European Ecumenical Commission fors Church and Society en de European Ecumenical Commission on Development in Brussel.

Eerder dit jaar werd Edy Korthals Altes voor zijn tomeloze inzet door de Coalitie Vredesmissies Zonder Wapens en de Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid gehuldigd en uitgeroepen tot Vredesheld 2021. Ter gelegenheid werd toen een interview met hem gehouden dat gefilmd werd.

Nu wordt die film  – van maart dit jaar  – toch ook een in memoriam.

Kees Nieuwerth, vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Nederland