Want u bent de God

HEER, onze God,

5 Houd mij, HEER, uit de handen van schurken,
behoed mij voor hun bruut geweld.
Ze zijn op mijn ondergang uit,
6 in hun hoogmoed leggen ze strikken,
ze spannen met touwen een net
en zetten een val op mijn weg. sela
7 Ik roep tot de HEER: ‘U bent mijn God,
luister, HEER, naar mijn smeekgebed. (Psalm 140: 7-10 NBV21)

7 Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld,
ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk.
8 Maar HEER, mijn God, naar U zijn mijn ogen gericht,
bij U schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.
9 Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen,
voor de valkuil van hen die onrecht doen. (Psalm 141: 7-9 NBV21)

4 Ik ben ten einde raad,
U kent de weg die ik moet volgen,
U weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.
5 Ik kijk om me heen en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.
6 Ik roep tot U, HEER:
‘U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land der levenden.’ (Psalm 142: 4-6 NBV21)

Zo bidden wij de woorden uit Uw eigen Woord.
Voor hen die weten wat ze betekenen.
Voor hen die er de woorden niet voor konden vinden.
Voor hen die alles kwijt zijn.
Voor hen die U kwijt zijn.
Voor hen die U kennen.
Voor hen die U niet kennen.
Voor hen die U niet willen kennen.

Voor hen bidden wij. Heer, ontferm U.
Want U bent de God van ontferming.
Want U bent de God die met de vluchtelingen meetrekt.
Want U bent de God die wapentuig vernietigt en tranen opvangt in Uw kruik.
Want U bent de God die misdadigers straft en zich ontfermt over de weerlozen.
Want U bent de God die zondaren op de knieën krijgt, zodat ze harten van vlees krijgen en niet meer van steen.
Want U bent de God die Kind werd in ons midden.
Want U bent de God die de moeders kent die niet getroost willen worden om hun kinderen, want ze zijn er niet meer.
Want U bent de God die vluchten moest omdat er gezocht werd U om te brengen.
Want U bent de God, die mens werd, U die, o wonder van genade, nog geduld hebt.

HEER Jezus, God uit God, Licht uit Licht,
HEER Jezus, U die het paradijs opent voor moordenaars, zieken geneest en demonen uitdrijft,
U die stierf en zie U leeft, U die zonden vergeeft en zie wij leven,
ontferm U over ons in deze wereld.

Amen

Mark Bergsma, predikant van de Singelkerk en pastor van Rooted, Utrecht. Een gebed samengesteld bij de tijd na Kerst. In die periode valt 28 december waarop in de kerkelijke kalender stilgestaan wordt bij de moord op de kinderen in Bethlehem en omgeving.

Afbeelding: Annemarie van Ulden