Geef ons de ogen om te zien

God van vreemdelingen en ontheemden,
van migranten en vluchtelingen,
Gij die mensen thuis wilt laten komen
en zelf een thuis voor hen wilt zijn.
Gij hebt Israël als vreemdeling in Egypte later verblijven,
en Gij hebt hem thuis gebracht in het Beloofde Land.
Uw volk is niet het enige dat voor honger en geweld
op de vlucht sloeg en verdreven werd.
Zelfs in onze tijd van westerse welvaart en zelfgenoegzaamheid
moeten er mensen vluchten,
mannen en vrouwen, kinderen,
gestrand en tegengehouden,
niet meer thuis,
nog niet thuis.
Zelfs in deze tijd van ongekende welvaart
slagen we er niet in deze goed te verdelen.
Beschermen we onszelf te veel?
Vinden we het moeilijk om te delen?
Nemen we het armen kwalijk
dat ze naar ons toe komen
voor een beter leven, voor werk en veiligheid?
Geef ons de moed
helder te zien waar wij te veel hebben
en anderen te weinig,
waar wij een huis hebben
en anderen nauwelijks een tent.
Geef ons de ogen om te zien
hoe we kunnen helpen
en waar.

Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden van de Rooms-Katholieke Kerk