Nieuwsberichten

Wij geloven

Gespreksvragen bij het boek 'Wij geloven', voor gebruik in gesprekskringen en leeravonden in lokale raden van kerken, gemeenten en parochies. Voorlopig zal dat nog op afstand moeten met een webinar. >>