Nieuwsberichten

Verhalen van de stad

Stem in de Stad in Haarlem ontwikkelde een audiotour, waarbij u wandelt langs twaalf locaties in Haarlem waar Haarlemmers hun verhaal en herinneringen delen over die plek. De audiotour wil meer aandacht vragen voor de meest kwetsbare medeburgers in de stad. >>

Wij geloven

Gespreksvragen bij het boek 'Wij geloven', voor gebruik in gesprekskringen en leeravonden in lokale raden van kerken, gemeenten en parochies. Voorlopig zal dat nog op afstand moeten met een webinar. >>