Nieuwsberichten

De toekomst van de lokale oecumene

Op woensdag 13 maart kwamen circa 25 vertegenwoordigers van lokale raden van kerken in een online-bijeenkomst samen om elkaar te inspireren met 'beste praktijken', informatie te ontvangen en in sommige gevallen ook zorgen te delen over de toekomst van de lokale oecumene. >>

Verhalen van de stad

Stem in de Stad in Haarlem ontwikkelde een audiotour, waarbij u wandelt langs twaalf locaties in Haarlem waar Haarlemmers hun verhaal en herinneringen delen over die plek. De audiotour wil meer aandacht vragen voor de meest kwetsbare medeburgers in de stad. >>

Wij geloven

Gespreksvragen bij het boek 'Wij geloven', voor gebruik in gesprekskringen en leeravonden in lokale raden van kerken, gemeenten en parochies. Voorlopig zal dat nog op afstand moeten met een webinar. >>