Wij geloven

Iedere zondag zeggen of zingen we de geloofsbelijdenis. Vaak is dat de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Geert van Dartel schreef voor het blad Samen Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de website van de Raad van Kerken zes artikelen over het boek Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.

Eerder hebt u de artikelen kunnen lezen op de website van de Raad. We publiceren deze reeks nu als één pdf. Daarnaast kunt u een pdf downloaden met gespreksvragen bij elk van de artikelen.

Wij hopen dat het het boek en de artikelen met gespreksvragen zich leent voor plaatselijke catechese.

Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel, uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2019, ISBN9789043532716, € 19,99.