Aardbevingsproblematiek in Groningen

Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers wil het Platform Kerk en Aardbeving (kerkenaardbeving.nl) deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren, waarin gebed gevraagd wordt voor de situatie van de Groningers. Het is nog steeds zo hard nodig. Dit jaar vindt deze Groningenzondag plaats op zondag 27 juni 2021. Het Platform vraagt of u Groningen op deze dag in uw voorbeden wilt meenemen tijdens uw dienst. Het gaat om een gebed voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen. Binnenkort komt er een kort filmpje beschikbaar op de website, dat u kunt verspreiden in uw gemeente of tijdens de dienst kunt laten zien om deze boodschap onder de aandacht te brengen.

Vertrouwen

Op 16 augustus 2012 om 22:31 vond in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats met een magnitude van 3,6. Sindsdien is er in de provincie Groningen veel gebeurd. De beving in Huizinge zorgde ervoor dat de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning eindelijk serieus werd genomen. Tegelijk wordt geconstateerd dat de situatie in Groningen op veel plaatsen nog steeds schrijnend is. Bij veel Groningers is er in de afgelopen jaren onderhuids iets fundamenteels beschadigd. Het vertrouwen in instanties voor een rechtvaardige behandeling is bij velen weg. Het Platform hoopt dat de aangekondigde parlementaire enquête een start kan maken met het herstellen van vertrouwen.

Het Platform Kerk en Aardbevingbestaat uit voorgangers en kerkleden uit verschillende kerkelijke denominaties uit Groningen met als doel om elkaar te bemoedigen, te informeren, uit te dagen en op te komen voor de getroffen Groningers. Ook neemt het Platform deel aan het Gasberaad om de kerken van Groningen in het publieke debat een stem te geven. Mede dankzij de inzet van het Platform is in Groningen de Geestelijke Verzorging voor Groningers in het aardbevingsgebied opgestart (gvagroningen.nl)

10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen

Om de Groningers een hart onder de riem te steken zet het Platform het komende seizoen 2021/2022 het project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’ op. Het doel is om met dit project plaatselijk en regionaal ontmoetingen tot stand te brengen waarin woorden gegeven worden aan de pijn en machteloosheid en tegelijk de verbinding zoeken. Om het project te starten is geld nodig. Gevraagd wordt om een gift of een collecte te organiseren. Een deel van het geld wordt geschonken aan de geestelijke verzorgers in Groningen, die speciaal aangesteld zijn om de Groningers bij te staan in hun problematiek. Voor het rekeningnummer van het Platform: zie de website.