Plenaire Raad: aandacht voor geweld

Gereformeerde kerken worden lid van de Raad

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv) zijn van harte welkom als geassocieerd lid van de Raad van Kerken. De plenaire vergadering van de Raad van Kerken ging woensdag 12 mei met algemene stemmen akkoord met hun toetreden. Voorzitter van de Raad, Geert van Dartel prees zich gelukkig dat na een lang proces beide kerken zich willen aansluiten bij de Raad die in 1968 werd opgericht en dat vandaag het formele verzoek van beide kerken is aanvaard.

Afgevaardigde voor de Protestantse Kerk in Nederland, Jeannette Galjaard zei erg blij te zijn dat de NGK (33.000 leden) en de GKv (110.000 leden) de stap naar de Raad van Kerken hebben willen maken. ‘Ik hoop dat we deze kerken met open armen zullen ontvangen.’ Haar collega De Reuver wees erop dat de vraag van beide kerken veel zegt over het belang dat zij hechten aan de oecumene. Het raadslidmaatschap van de twee kerkverbanden, die sinds 2017 werken aan een proces van hereniging, zal op 1 juni worden geëffectueerd.

Opnieuw aandacht voor verklaring 17 mei 2011

Na ampele discussie ging de vergadering van de Raad ook akkoord met het voorstel om de kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen opnieuw onder de aandacht te brengen. Maandag 17 mei is het 10 jaar geleden dat deze verklaring op initiatief van de Raad door 19 kerken werd onderschreven en gepubliceerd. Het doet de Raad pijn te constateren dat de verklaring nog steeds actueel is.

Oplaaiend geweld

Tijdens de vergadering was er ook aandacht voor het oplaaiend geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Raadsvoorzitter Van Dartel bad om wijsheid voor hen die leiding geven het gebied, en wees op de oproepen van de hoofden van de kerken in Jeruzalem en het heilige land om het geweld te stoppen. Ook is de Raad van Kerken in overleg met vertegenwoordigers van joodse en islamitische organisaties verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims over een verklaring over de huidige situatie.

Teun-Jan Tabak