Bid- en dankdag

Van crisisjaar naar Jubeljaar

Omslag brochure

Op woensdag 10 maart of de zondag erop volgend is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt met als titel ‘Van crisisjaar naar Jubeljaar’.

De maatregelen ten gevolge van de wereldwijde uitbraak van het covid-19-virus hebben de wereldeconomie voor een groot deel stilgelegd met grote sociaaleconomische gevolgen. Met name in minder welvarende landen, landen met minder financiële buffers, zijn mensen zwaar getroffen.

Ook in het welvarende Nederland zijn veel mensen geconfronteerd met onzekerheid over werk, inkomen en bedrijf. Er zijn door de overheid al snel regelingen getroffen voor bedrijven, werknemers in vaste dienst en voor een groot deel van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Mensen echter die zich voor de crisis al in een kwetsbare positie bevonden, zijn extra getroffen. Dan gaat het om werknemers in tijdelijk, flexibel en onzeker werk en zzp’ers die buiten de algemene regelingen vallen. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om deze sociaaleconomische onzekerheid van mensen in onzeker flexibel werk nu eindelijk eens aan te pakken.

Er valt de vrees te bespeuren dat sociale kloven die er voor de coronacrisis al waren, vergroot en verscherpt zullen worden. Daarnaast is er het besef dat de huidige crisis ook een gelegenheid biedt om op verandering in te zetten.

In de Bijbel valt de economie stil tijdens het Jubeljaar (Leviticus 25). De grond, de mensen en de dieren worden dan met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie. Een ieder krijgt weer terug waar het in het land van de belofte ooit mee begon. Onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven en schulden kwijt gescholden.

De brochure biedt bij dit onderwerp verdieping en bezinning. Achtereenvolgens treft u aan: een achtergrondartikel, ervaringsverhalen, meditatieve teksten die aanhaken bij de teksten van de bid- en dankdag voor gewas én arbeid en de zondag van de arbeid, en tot slot een artikel met betrekking tot jongeren en het thema.

U kunt de bezinningsbrochure bestellen in onze webshop, zowel in een papieren als digitale versie. De gesprekshandleiding kunt u downloaden.