Bloemschikking biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 10 maart of de zondag erop volgend is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt met als titel ‘Van crisisjaar naar Jubeljaar’. Charlotte Kwak maakte een bloemschikking die een plaats kan krijgen in de onlinebijeenkomst.

In de Bijbel valt de economie stil tijdens het Jubeljaar (Leviticus 25). De grond, de mensen en de dieren worden dan met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie. Een ieder krijgt weer terug waar het in het land van de belofte ooit mee begon. Onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven en schulden kwijt gescholden.

Heb het goed en doe goed

Bij de biddag voor gewas en arbeid wordt dit jaar in de brochure stilgestaan bij Prediker 3:1-13, Psalm 126 en Marcus 4:1-9. Prediker komt in vers 12 tot de slotsom dat het maar het beste is voor de mens om ‘zich te verheugen en (zich te) goed te doen in zijn/haar leven. Prediker noemt dit een gave van God. ‘Heb het goed en doe goed’ is zijn devies.

Schikking en symboliek

Onderin deze schikking is de wirwar van takken het beeld van de scheefgegroeide economie waardoor veel kwetsbare mensen in onzekerheid zijn gekomen door de crisis.

Een brede laag mos is beeld van de stil gevallen economie door de crisis en de bezinning daarop: het herijken van de verhoudingen.
Opnieuw doordenken en vormgeven van de sociale zekerheden met het oog op de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. De witte tulpen symboliseren het gebed daarbij.

Takken vol knoppen en voorjaarsbloemen jubelen bij de gedachten aan de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt.

Naar de website www.symbolischschikken.nl