Laat op 14 maart uw stem horen voor het klimaat

In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Vanwege de urgentie van de klimaatproblemen roepen de initiatiefnemers van het klimaatalarm op om te stemmen voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Op meerdere locaties door heel Nederland (of gewoon vanuit huis) kunt u uw stem laten horen: voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.

Diverse christelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, ondersteunen het klimaatalarm.

U kunt meedoen op 14 maart, om 15.00 uur met de christelijke online gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners binnen GroenGelovig. Men gaat gezamenlijk in gebed, om te bidden voor politici, mensen wereldwijd die nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de schepping die lijdt. Voorafgaand kunnen als klimaatalarm de kerkklokken worden geluid om de urgentie aan te geven. Meer informatie volgt via www.groengelovig.nl/klimaatalarm

Context

De klimaatcrisis, die in ons land steeds meer in temperatuur, droogte en afnemende biodiversiteit voelbaar wordt, maakt in andere gebieden op aarde (zoals in delen van Azië, Afrika en in het Amazonegebied) het leven voor mensen al bijna onmogelijk. Het jaar 2020 was het warmste jaar aller tijden met de meeste stormen en orkanen ooit! Bedoeling van het klimaatweekend is een duidelijk signaal te geven richting de politieke partijen: ‘Maak van klimaat topprioriteit tijdens de campagne en de formatie.’ In meer dan 30 plaatsen in het land maken mensen al plannen om dit signaal kracht bij te zetten.

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat de meeste kiezers zich zorgen om het klimaat en dat 57 procent dit ook meeneemt in hun stemoverweging.

In de verschillende geloven en religies in Nederland wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Erkend wordt dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Iedereen kan meedenken en meedoen aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart.