Werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid

De projectgroep wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Dit doet ze vanuit het besef dat duurzaamheid tot het hart van spiritualiteit behoort. De leden van de groep hebben allen hun eigen expertise op dit gebied.

Samenstelling

  • Ir. M. (Marjolein) Tiemens-Hulscher Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
  • Prof.dr. E.P.N.M. (Erik) Borgman Rooms-Katholieke Kerk
  • Ds. C.R. (Corinne) Groenendijk Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. C.T. (Christiaan) Hogenhuis Protestantse Kerk in Nederland
  • Dr. J.H. (Hans) Schravesande Protestantse Kerk in Nederland
  • Dr. F. (Frans) Verkleij Rooms-Katholieke Kerk

Publicaties