Geloof en kerkelijke gemeenschap

De beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap

De beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap fungeert als de theologische denktank van de Raad en concentreert zich op de voortgaande bezinning op de weg naar gemeenschap (koinonia) tussen de kerken en op de aard van de eenheid die wij zoeken; zij bevordert het geloofsgesprek tussen de leden van de Raad over wezenlijke vragen waarover binnen de kerken verschillend gedacht wordt; zij geeft aangedragen vragen en inzichten vanuit de wereldoecumene door, maakt dit materiaal toegankelijk voor lokale raden van kerken, en bereidt gezamenlijke reacties vanuit Nederland hierop voor; zij versterkt de theologische onderbouwing van visies en standpunten van de Raad.

Samenstelling

 • Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen – voorzitter
 • Dr. F. (Fokke) Wouda Rooms-Katholieke Kerk– secretaris
 • Ds. R. (Rachelle) van Andel Vereniging Vrijzinning Protestanten
 • Priester dr. M. (Michael) Bakker Orthodox, Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel
 • Ds. S. (Stefan) Bernhard Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Dr. P. (Praxedis) Bouwman Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending
 • Ds. dr. A. (Ad) van der Dussen Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • Ds. R.H. (Roel) Knijff Protestantse Kerk in Nederland
 • Ds. G.J. (Geert) van Meijeren Protestantse Kerk in Nederland
 • Priester drs. S. (Simon) Saliba Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland
 • Rev. M.J. (Matthias) Thijs Anglicaanse Kerk in Nederland
 • Can. drs. W. (Wietse) van der Velde Oud-Katholieke Kerk
 • Drs. J.H. (Hanna) Wapenaar Protestantse Kerk in Nederland
 • Drs. J. (Jan) Wessels Faith2Share

Onder de beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap vallen organisatorisch de volgende werk- en projectgroepen, die zelfstandig opereren.

Documenten

 • Liefde, Lust en Leven
  Bijdrage van de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland aan het bezinningsproces op ‘human sexuality’ binnen de Wereldraad van Kerken.
 • Het doel is de weg
  Notitie van de beraadgroep uit 2008 over doel en richting van de oecumenische beweging
 • Lima-rapport
  Nederlandse vertaling van het Lima-rapport uit 1982 over Doop, Eucharistie en Ambt