Commissie Oecumenisch Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster behoort tot de een van de taken van de Raad en inmiddels, met ruim veertig jaar achter de rug, ook tot het langstlopende project.

De Raad benoemde in zijn vergadering van 12 februari 2020 de leden van de commissie Oecumenisch Leesrooster en gaf de commissie de opdracht mee zich te buigen over het Oecumenisch Leesrooster vanaf 2022 en daarvoor een voorstel te doen aan de Raad. Het huidige Leesrooster loopt van 2013 – 2022.

Samenstelling

 • Dr. K. (Klaas) Touwen Protestantse Kerk in Nederland – voorzitter *
 • Dr. P. (Pieter) Endedijk Protestantse Kerk in Nederland – secretaris *
 • Dr. J. (Jaap) van Beelen Protestantse Kerk in Nederland *
 • Ds. M. (Maarten) Diepenbroek Protestantse Kerk in Nederland/redactie De Eerste Dag
 • Prof. Dr. J. (Joep) Dubbink Protestantse Kerk in Nederland/Bijbelse theologie VU
 • Drs. E. (Erik) Idema Uitgeverij Kwintessens (Kind op Zondag)
 • Drs. E. (Esther) van der Panne
 • ds. I. (Irma) Pijpers-Hoogendoorn Protestantse Kerk in Nederland/redactie De Eerste Dag
 • Pastoor R. (Rudolf) Scheltinga Oud-Katholieke Kerk *
 • Dr. A.M. (Anne-Mareike) Schol-Wetter Hoofd bijbelgebruik Nederlands Bijbelgenootschap
 • Drs. Th.N.A. (Theodoor) van der Voort Orthodoxe Kerk in Nederland

* Lid projectgroep Oecumenisch Leesrooster 2013-2022