Commissie Oecumenisch Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster behoort tot de een van de taken van de Raad en inmiddels, met ruim veertig jaar achter de rug, ook tot het langstlopende project.

De Raad benoemde in zijn vergadering van 12 februari 2020 de leden van de commissie Oecumenisch Leesrooster en gaf de commissie de opdracht mee zich te buigen over het Oecumenisch Leesrooster vanaf 2022 en daarvoor een voorstel te doen aan de Raad. Het huidige Leesrooster loopt van 2013 – 2022.

Samenstelling

 • Dr. Klaas Touwen Protestantse Kerk in Nederland – voorzitter *
 • Dr. Pieter Endedijk Protestantse Kerk in Nederland – secretaris *
 • Dr. Jaap van Beelen Protestantse Kerk in Nederland *
 • Ds. Maarten Diepenbroek Protestantse Kerk in Nederland/redactie De Eerste Dag
 • Prof. Dr. Joep Dubbink Protestantse Kerk in Nederland/Bijbelse theologie VU
 • Drs. Erik Idema Uitgeverij Kwintessens (Kind op Zondag)
 • Esther van der Panne
 • ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn Protestantse Kerk in Nederland/redactie De Eerste Dag
 • Pastoor Rudolf Scheltinga Oud-Katholieke Kerk *
 • Dr. Anne-Mareike Schol-Wetter Hoofd bijbelgebruik Nederlands Bijbelgenootschap
 • Drs. Th.N.A. (Theodoor) van der Voort Orthodoxe Kerk in Nederland

* Lid projectgroep Oecumenisch Leesrooster 2013-2022