Projectgroep Vieren

De projectgroep Vieren reflecteert op en stimuleert de groeiende traditie van oecumenisch vieren, met oog voor de ervaringen en wensen van lokale gemeenten/parochies en raden van kerken, en maakt de rijkdom van de verschillende liturgische tradities toegankelijk; zij ontwikkelt vernieuwende liturgische vormen in de spanningsvelden tussen eenheid en verscheidenheid, alsmede tussen traditie enerzijds en hedendaagse verlangens naar vormen van spiritualiteit anderzijds; de projectgroep adviseert als het gaat om het Oecumenisch Leesrooster.

Samenstelling

  • Dr. G.M. (Gert) Landman Protestantse Kerk in Nederland – voorzitter
  • Drs. W. (Willem) Blonk Protestantse Kerk in Nederland

Publicaties