Referentschap Vieren

De vroegere werkgroep Vieren is met ingang van het nieuwe beleidsplan opgeheven. Twee leden van de werkgroep hebben zich bereid verklaard te fungeren als referenten. Zij adviseren de Raad op het gebied van kerkmuziek en liturgie en ondersteunen desgevraagd bij vieringen en andere gelegenheden waarbij de liturgie dan wel muziek een rol speelt.

De werkgroep Vieren heeft haar werkzaamheden in 2020 afgesloten met de publicatie Spreken met God Oude en nieuwe vormen van gebed. Hieronder vindt u ook oudere publicaties van de werkgroep.

Referenten

  • Dr. G.M. (Gert) Landman Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. W. (Willem) Blonk Protestantse Kerk in Nederland

Publicaties