Werkgroep Week van Gebed

De werkgroep Week van Gebed is een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken en Missie Nederland. De groep stelt elk jaar een liturgie en gebedsboekje vast ten behoeve van de Week van gebed voor de eenheid van christenen. Dit gebeurt op basis van het materiaal dat een jaarlijks wisselende internationale voorbereidingsgroep aanlevert.

De Week van Gebed heeft een eigen website: www.weekvangebed.nl
Maar ook hier vindt u meer informatie.

Samenstelling

Raad van Kerken in Nederland

  • Drs. G. (Geert) van Dartel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
  • Ds. C.C. (Coen) Wessel Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. L. (Lydia) Penner Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Drs. K. (Koos) Smits Rooms-Katholieke Kerk
  • Drs. D. (Dick) Westerneng – Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)

MissieNederland

  • R. (Ramona) van den Hoed Protestantse Kerk in Nederland
  • N. (Nathan) Noorland – Protestantse Kerk in Nederland

SKIN

  • Ds. Rhoinde Mijnals-Doth – Evangelische Broedergemeente
  • M. (Madelon) Grant – Evangelische Gemeente