Werkgroep Week van Gebed

De werkgroep Week van Gebed is een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken en Missie Nederland. De groep stelt elk jaar een liturgie en gebedsboekje vast ten behoeve van de Week van gebed voor de eenheid van christenen. Dit gebeurt op basis van het materiaal dat een jaarlijks wisselende internationale voorbereidingsgroep aanlevert.

De Week van Gebed heeft een eigen website: www.weekvangebed.nl
Maar ook hier vindt u meer informatie.

Samenstelling

Raad van Kerken in Nederland

  • Drs. G. (Geert) van Dartel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
  • Drs. S.C. (Christien) Crouwel Protestantse Kerk in Nederland
  • Dr. G.M. (Gert) Landman Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. L. (Lydia) Penner Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Drs. K. (Koos) Smits Rooms-Katholieke Kerk
  • Ds. K. (Klaas) Touwen, Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. D. (Dick) Westerneng – Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)

MissieNederland

  • Drs. J. (Joren) IJzerman MissieNederland – Protestantse Kerk in Nederland
  • N. (Nathan) Noorland MissieNederland – Protestantse Kerk in Nederland