Groen doen en laten

De werkgroep Groene Websites beheert zes groene websites. Elke site biedt inspiratie, ideeën en praktische tips voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping. Wat u er zoal kunt vinden: duurzame recepten per seizoen en perioden van het kerkelijke jaar, informatie over initiatieven die te maken hebben met de zorg voor de schepping, spirituele teksten en symboliek, gebeden, liederen en rituelen, symbolisch bloemschikken als aankleding bij religieuze vieringen.

Websites

Publicaties