Nieuwsberichten

Paasgroet uit Taizé

Broeder Alois van de oecumenische gemeenschap Taizé stuurde een inspirerende paasboodschap, vergezeld van een filmpje van jongeren die ieder op hun eigen plek, maar toch samen het lied 'In resurrectione tua' zingen. >>

Ramadangroet 2020

Het corona-virus heeft in Nederland en wereldwijd een tijd van onzekerheid en verslagenheid doen ontstaan. Deze Ramadan zal anders zijn dan andere jaren. De Raad stuurt een groet in verbondenheid in deze voor de gemeenschap moeilijke omstandigheden. >>

Goede Vrijdag in quarantaine

Wat heeft de dood van Jezus ons te zeggen, nu de coronacrisis ons leven beheerst? Ds. Tom Mikkers, voorganger van Vrijzinnigen Wassenaar, maakte dit filmpje, dat inzet bij de betekenis van 'quarantaine', dat letterlijk 'periode van 40 dagen' betekent. >>

Samen in Vertrouwen

‘Juist in de tijd dat wij fysieke afstand van elkaar moeten nemen, moeten we geestelijk tot elkaar komen’. Dat is de boodschap van de 13 (inter)religieuze en levensbeschouwelijke leiders, in de gezamenlijke video genaamd ‘Samen in Vertrouwen’. >>

Pastoraat en corona

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden in deze tijd van de coronacrisis, maar moeten ook verantwoord omgaan met de risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden? >>