Nieuwsberichten

Gebeden voor Jemen

De Raad van Kerken vraagt om hernieuwde aandacht voor de situatie in Jemen. Na een tijdelijke verbetering van de toegang tot humanitaire hulp is de situatie nu opnieuw ernstig. De Raad doet een oproep tot gebed. >>

Over grondstoffenschaarste

In oktober werd een conferentie belegd in het Tropeninstituut in Amterdam over een duurzame toekomst en de toenemende grondstoffenschaarste. Namens de Raad van Kerken leverde een drietal deskundigen een bijdrage vanuit een ethisch en theologisch perspectief. >>

Horen, zien en spreken

Op 6 november vond een toerustingsdag plaats van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Almatine Leene, predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige hield een indrukwekkende lezing over daderschap, schuld, recht en gerechtigheid met de titel 'Horen, zien en spreken'. >>