Recensies

De Heilige Geest

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het vierde artikel. >>

Het Groene Normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. >>

Geborgen tranen

Een boekje voor hoop, troost en liefde, dat is de opzet van gebundelde woorden uit de bijbel bestemd voor mensen met verdriet. ‘Geborgen tranen’, luidt de titel van het kleinood, uitgegeven door de Bijbelvereniging. Het is een kleurrijk uitgevoerd ‘oppak en weglegboekje'. >>