Slotverklaring Conferentie Europese Kerken

‘Kerken die betrokken zijn bij de vormgeving van de toekomst van Europa, moeten vindingrijk en moedig zijn, zelfverzekerd maar niet arrogant, luisterend, en niet alleen maar sprekend, vol vertrouwen en niet angstig, hoopvol en niet alleen optimistisch.’

Meer dan 300 deelnemers aan de assemblee van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) kwamen van 14 tot en met 21 juni bijeen in Tallinn, Estland, om te spreken over het thema ‘Under God’s Blessing – shaping the future’ (‘Met Gods zegen – vormgeven aan de toekomst’).

De vergadering stond erbij stil dat ‘gezegend zijn’ betekent dat we bevrijd zijn van bezorgdheid over onze eigen veiligheid of controle en niet langer gevangen hoeven te blijven in onze eigen geschiedenis of verhaal. Het is dit begrip van zegen dat de kerken van de CEC leidt in hun roeping in een wereld vol conflicten.

Vindingrijk en moedig zijn

De verschillende hoofdsprekers, uit de volle breedte van politiek en religieus Europa, bepaalden de afgevaardigden bij het feit dat theologie openbaar is en dat christenen de uitdaging moeten aangaan om bij te blijven dragen aan een steeds meer geseculariseerd, politiek discours. ‘Kerken die betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomst van Europa moeten vindingrijk en moedig zijn, zelfverzekerd maar niet arrogant, luisterend, en niet alleen sprekend, vol vertrouwen en niet angstig, hoopvol en niet alleen optimistisch.’

In de slotverklaring van de assemblee komen de volgende punten aan de orde:

  • De ondubbelzinnige veroordeling van de brute invasie van Rusland in Oekraïne. De assemblee hoorde een krachtig getuigenis van de direct getroffenen en een sterke oproep tot gebed en praktische begeleiding in de toekomst.
  • De bezorgdheid over de rol van sommige kerken in het bevorderen van dit afschuwelijke conflict en de impact die deze divergentie heeft op het christelijk getuigenis op het Europese continent.
  • Tijdens de bijeenkomst in Tallinn begon een nieuw hoofdstuk in een potentieel Europees conflict door de verplaatsing van kernwapens naar Wit-Rusland, waar democratie en geweldloos verzet zelf onderdrukt worden door het huidige regime. De assemblee gaf aan deze stap ten zeerste te betreuren.
  • De voortdurende blokkade van Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan blijft onrecht en lijden brengen voor mensen die zich onderdrukt voelen vanwege hun betwiste identiteit en grondgebied.
  • De bedreiging van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in sommige delen van Europa, waar bijvoorbeeld christelijke minderheden worden aangevallen, heilige plaatsen en religieus erfgoed worden vernietigd en land wordt bezet.
  • De enorme menselijke kosten van wereldwijde migratie, niet in de laatste plaats aan de grenzen van Europa. De schok was groot toen tijdens de assemblee vernomen werd dat bijna 500 mensen waren verdronken voor de kust van Griekenland. De CEC en CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) hebben opgeroepen tot een dag van gebed en wake op 25 juni 2023.

De CEC werd oorspronkelijk opgericht om een ruimte te creëren waarin Europeanen met heel uiteenlopende achtergronden elkaar konden ontmoeten, ondanks hun verschillen in perspectief en ervaring. Die opdracht is nog steeds van kracht, al helemaal in het licht van de grote en gewelddadige verdeeldheid in Europa. Christenen zijn onvermijdelijk verenigd in Christus en zijn geroepen om van die eenheid te getuigen door, in woord en daad, hun zorg tot uitdrukking te brengen voor hen die geen macht hebben en die onrecht ondergaan door toedoen van anderen. Kerken kunnen het zich niet veroorloven hierin niet met anderen op te trekken en zijn geroepen gehoor te geven aan de oproep van God in Jezus Christus, om ambassadeurs van hoop te zijn.

  • Lees hier de gehele slotverklaring in het Engels
  • Lees hier de blogs van de Nederlandse deelnemers aan de assemblee

Foto Tallinn: Christien Crouwel
Foto deelnemers assemblee: Albin Hillert/CEC