Aangesproken om open te staan

Met haar vlog laat Franka Riesmeijer meekijken met de tweede dag van de Assemblee 2023 van de Conferentie van Europese Kerken. Een dag die start met een drietalige openingsviering, aanzet tot dieper doordenken van ontwikkelingen in Europa en die de nodige vergaderingen, stemmingen en benoemingen kent.

Professor in de sociologie Hartmut Rosa, deelde als keynote-spreker zijn waarneming hoe Europa groeit voor de groei. Tot burn-out van mens en planeet. In leven vanuit resonantie met elkaar, met de natuur en met het transcendente ziet Rosa een goed alternatief. ‘Laat je aangesproken weten en durf open te staan voor ontmoeting.’

Later op de dag informeerden president en algemeen secretaris de conferentie over de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar. En volgde een middag van vergaderen, stemmen en benoemen. Waarbij ook ruimte was voor het delen van ervaringen en ontmoeting.

Franka Riesmeijer is Zinkweker in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, waar zij zingeving, goede zin en gemeenschapszin als haar taak heeft.