Lichaam van Christus

Wat zou een kerkelijke conferentie zonder een dagelijks Bijbelstudie zijn? Adam zonder Eva, Martha zonder Maria, Sinterklaas zonder mijter.

De dagelijkse Bijbelstudie van de CEC-assemblee is in de ochtend geplaatst, voordat de bijeenkomsten met de zware en uitdagende onderwerpen plaatsvinden. Wat een verleiding om de Bijbelstudie in de ochtend over te slaan, na een rijke en drukke dag daarvóór, in het bijzonder vandaag, de voorlaatste dag. Maar degene die de verleiding vandaag weerstond, werd rijkelijk beloond, want bisschop Nicolas Baines (Verenigd Koninkrijk), ontsloot een belangrijk bijbelgedeelte op een creatieve en relevante manier met behulp van een tekening. Een beeld, dat mij lang zal bijblijven.   

Baines nodigde, met een pen in zijn hand, de aanwezigen uit om hem te helpen een tekening van het menselijk lichaam te maken. Begeleid door de bijzondere, Engelse ‘Bean’ humor van Baines (oh, hoe humor toch helpt om aandacht vast te houden!), verscheen een menselijk lichaam in wat Baines ‘de Picasso-stijl’ noemt. 

Compleet lichaam

Baines verwees vervolgens naar het beeld van de kerk als een lichaam, waarbij alle organen en onderdelen noodzakelijk zijn voor het goed functioneren (Romeinen 12, Efeziërs 4, 1 Korintiërs 12). Het is een bekend verhaal voor de meeste kerkelijke mensen, maar de wijze waarop Baines letterlijk het menselijke lichaam tekende met onze hulp, nodigde uit tot nieuwe bezinning op het beeld van de kerk als het lichaam van Christus. Reflecterende vragen hielpen bij de verdieping. Bijvoorbeeld: wat is de functie van de oren, de ogen, de hersenen, de nek, het hart, oorsmeer (wel ongebruikelijk om dat laatste specifiek te benoemen 🙂 en de knieën. Een andere opmerking en vraag voor verdieping luidde: Velen in de kerk van vandaag willen graag de hersenen of het hart zijn, maar wat gebeurt er als de nierfunctie niet werkt, of het reinigingsmechanisme van wat slecht is voor ons lichaam, of de nek die het hoofd draait om de omgeving goed en snel te kunnen zien en horen? Zijn we ons bewust van de belangrijke waarden van de functie van ieder onderdeel? In het koninkrijk van God worden ook de niet opvallende delen van het lichaam geëerd en gevierd, want zonder hen is het lichaam niet compleet. 

Aan de ene kant een hele eenvoudige uitleg en verduidelijking van het lichaam van Christus, aan de andere kant diep en verrijkend. Ik kon het niet laten om aan de laatkomers die deze Bijbelstudie misten te vertellen dat Nicolas Baines ons een geweldig cadeau had gegeven vanochtend. Alleen jammer dat ik niet op tijd mijn hand op de originele tekening kon leggen. Iemand anders was me voor, misschien omdat mijn benen niet zo snel meer zijn als vroeger. Dat heb je met oude lichamen… 🙂

Commissioner Vibeke Krommenhoek is gedelegeerde van het Leger des Heils

Foto: Albin Hillert/CEC