Oproep tot erkenning rechten dienstweigeraars in oorlog Oekraïne

De pacifistische vredesorganisatie Kerk en Vrede – die over twee jaar honderd jaar bestaat – maakt zich zorgen over de rechten van bezwaarden in de oorlog in Oekraïne. Al van oudsher vormen de rechten van mensen die de militaire dienst weiger(d)en vanuit gewetensbezwaren een belangrijke pijler binnen de organisatie. Kerk en Vrede bevond en bevindt zich daarmee in een internationaal netwerk. Dit heeft er toe geleid dat de rechten van gewetensbezwaarden inmiddels zijn opgenomen in mensenrechtenverdragen.

Inmiddels heeft Kerk en Vrede, in deze tijd van oorlog in Oekraïne, contact met dienstweigeraars uit Oekraïne, Rusland en Belarus. De organisatie betreurt het dat hen niet die rechten worden verleend die via de internationale verdragen wel aan dienstweigeraars zijn toegekend.

Daarom stelt Kerk en Vrede in haar brief dat er voor hen alle reden bestaat om asiel te zoeken in een land dat voor hen bereikbaar is. Toch, stelt de organisatie, zijn er landen die vluchtelingen uit Rusland weigeren en is er onvoldoende aandacht voor dienstweigeraars uit Oekraïne.

De brief noemt waardering voor het feit dat Nederland te kennen heeft gegeven dat vluchtelingen uit Rusland asiel kunnen aanvragen in Nederland, maar vraagt om ook meer aandacht te hebben voor dienstweigeraars uit Oekraïne, aan hen de rechten toe te kennen en in het bijzonder Oekraïne aan te spreken op het naleven van de verdragen.