Divali-groet 2022

Vasudhaiva kutumbakam
De wereld is als één gezin

Mahopanishad VI, 71

Wij leven in verwarrende tijden. De oorlog die in dit jaar op ons werelddeel is uitgebroken, confronteert ons met agressie en vijandschap. En in ons eigen land zien wij ook grote tegenstellingen en hoog oplopende conflicten. In die omstandigheden komen de boodschappen van de grote godsdienstige tradities op ons af. Zij spreken – ieder op eigen wijze – van hogere waarden en een diepere verbondenheid tussen mensen.

Zo tekent een oude tekst uit de wijsheidsboeken van het hindoeïsme de wereldbevolking als ‘één gezin’. Voor wie werkelijk inzicht heeft, zijn de tegenstellingen tussen mensen uiteindelijk niet maatgevend. En christenen zullen allicht daarbij denken aan het geloof in Gods genade ‘die aan alle mensen overvloedig geschonken wordt’ (Romeinen 5: 15).

Nu gaat u als hindoes het Divali-feest vieren. Vele lichtjes zullen ontstoken worden als teken van het goddelijke Licht dat alle donker verdrijft. Wij voelen ons daarin met u verbonden. En wij spreken de wens uit, dat de duisternis en de verdeeldheid niet het laatste woord zullen hebben in onze wereld.

Namens de christelijke kerken in Nederland wensen wij u dan ook een gezegend feest: Shubh Divali!