Inspirerend CPOE-symposium
‘De noodhulp voorbij?’

Het CPOE-symposium ‘De noodhulp voorbij?’ zette – vorige week – op verschillende manieren het licht op de situatie in Oekraïne. De dag werd bijgewoond door ongeveer 85 mensen, werkzaam bij organisaties van verschillende omvang en focus. De deelnemers hadden gelegenheid om te leren en met elkaar in gesprek te gaan. Het voornaamste doel van de dag was bezinning op de rol van de organisaties, actief in en voor Oekraïne. ‘Welke noodhulp is nog vereist, wanneer kunnen we naar de fase van wederopbouw en wat is daarvoor nodig?’ 

Onder leiding van dagvoorzitter Dicky Nieuwenhuis passeerden de sprekers de revue en konden mensen uit het publiek hun vragen stellen. Er was ruimte voor inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten door Drs. Tony van der Togt (Clingendael) en Prof. Dr. Ir Thea Hilhorst (Erasmus Universiteit). Gedeelde inzichten waren daarbij dat herstel van het maatschappelijk middenveld belangrijk is, ook met het zicht op het terugdringen van hardnekkige corruptie in de wederopbouw van het land en dat ook kleinschalige initiatieven en fondsen nodig zijn. Initiatieven van CPOE-deelnemers zijn vaak kleinschalig en ook gericht op versterken van lokale capaciteit. 

Samenwerking geeft stem

Een online bijdrage van de Oekraïner Andriy Vasylenko gaf inzicht in de dagelijkse realiteit in Oekraïne en de impact op het volk. Vasylenko coördineert lokale initiatieven in het geven van noodhulp. De impact van de oorlog is volgens hem nu groter dan een half jaar geleden, mede omdat de winter een moeilijke periode zal worden. Hij benadrukte het belang van samenwerking en coördinatie in de hulp. Ook vanuit het Christelijk Noodhulpcluster werd het belang van samenwerking benadrukt en het CNC is hier zelf ook een voorbeeld van. Er werd door hen gedeeld welke dilemma’s zich voordoen in hulpverlening bij noodhulp naar wederopbouw. In het forumgesprek dat volgde was ruimte voor reflectie op afwegingen in hulp en belang van het bundelen van krachten, met als conclusie dat er zonder samenwerking geen stem is. 

De organisatie kijkt dankbaar terug op een symposium waarin vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd werd op onze inzet voor Oekraïne. Er werden verbindingen gemaakt en het ervaren van verbondenheid bleek heel waardevol.

Het CPOE is een platform voor Nederlandse organisaties die diaconale hulp geven of ontwikkelingswerk doen in Oost-Europa. Samen delen we in het CPOE onze opgedane ervaring en kennis. Dat versterkt de samenwerking en zorgt voor professionalisering.