Wereldraad dringt aan bij patriarch Kirill: ‘Grijp in!’

In een brief aan Z.H. Patriarch Kirill van Moskou heeft de Wereldraad van Kerken (WCC) er bij patriarch Kirill op aangedrongen om ‘in te grijpen en publiekelijk te vragen om een staakt-het-vuren voor ten minste enkele uren tijdens de Opstandingsdienst.’

Namens de Wereldraad schrijft waarnemend algemeen secretaris Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca: ‘Ik ben mij ervan bewust dat het niet in uw macht en autoriteit ligt om de oorlog te stoppen of om invloed uit te oefenen op de beslissers. Maar de gelovigen wachten op een troostend woord van Uwe Heiligheid. Wanneer u, als geestelijk vader van zovele miljoenen orthodoxen in zowel Rusland als Oekraïne, naar buiten treedt met een publieke verklaring en verzoek – dat misschien impact heeft.”

Dit is Sauca’s tweede brief aan patriarch Kirill. In de eerste drong hij er bij de patriarch op aan om een stem van bemiddeling te zijn en te helpen de oorlog te stoppen.

‘De orthodoxe en Grieks-katholieke gelovigen in Oekraïne, Rusland en over de hele wereld bereiden zich voor om aan het eind van deze week het belangrijkste feest van het jaar te vieren, de Dag van de Verrijzenis,’ schreef Sauca. ‘Het is algemeen bekend dat deze dag voor het oosterse christendom een bijzondere betekenis heeft.’

Algemeen secretaris Sauca merkt op dat de oorlog is verhevigd en dringt er bij patriarch Kirill op aan om tussenbeide te komen. In de brief gaat hij in op historische momenten die eraan herinneren dat zelfs in de moeilijkste momenten van vervolging, oorlogen en lijden, niemand de gelovigen kon weerhouden om vrijmoedig de paashymne te zingen en te verkondigen. Daarin wordt de overwinning van het leven op de dood bevestigd.

De Wereldraad ontvangt dagelijks verzoeken van gelovigen uit Rusland, Oekraïne en de hele wereld om contact op te nemen met patriarch Kirill om hem te vragen tussenbeide te komen en te bemiddelen tot een vreedzame oplossing.