Staakt het vuren

Op Paaszondag zal de Protestantse Gemeente in Enschede onderstaande brief sturen aan de Orthodoxe kerken van Rusland en Oekraïne. Vanuit oecumenische verbondenheid roept de gemeente van de Ontmoetingsker daarin de kerken op om zich actief uit te spreken tegen de oorlog en voor een acuut staakt-het-vuren. Ook andere geloofsgemeenschappen in Nederland kunnen zich bij deze oproep aansluiten. De gemeente geeft op haar website aan hoe men dit kan doen.

Christus is opgestaan!

“Over de hele wereld vieren christenen deze dagen Pasen. Binnen deze wereldwijde verbondenheid wenden wij ons vandaag, vanuit het hart van ons geloof, tot onze medechristenen in Rusland en in Oekraïne. 

Pasen is het feest van het leven, van de overwinning op de dood. Omwille van het leven van ontelbaar veel mensen vragen wij vandaag dringend aan de kerken in Rusland én Oekraïne om hun regeringen op te roepen tot een onmiddellijk en definitief staakt-het-vuren. 

Wij beseffen dat een staakt-het-vuren niet de problemen oplost die momenteel spelen tussen Rusland en Oekraïne. Maar oorlog mag nooit de weg zijn om tot een oplossing van welke internationale problemen ook te komen. 

‘Oorlog verduistert onze blik op de openbaring’, zo leert ons de theoloog Dietrich Bonhoeffer, die zelf met zijn leven betaalde voor zijn verzet tegen Hitler en de zijnen. Oorlog kent geen andere oplossing dan alleen nog heviger oorlog. En met elke daad van geweld raken andere oplossingen alleen maar verder uit het zicht. Dat is de eigenwettelijkheid van de oorlog, waarin mensen onontkoombaar worden meegesleept. ‘Oorlog vernietigt ziel en lichaam’, aldus Bonhoeffer.

In de voorbije weken is de waarheid hiervan bitter gebleken. Daarom past tegen de oorlog alleen een absoluut ‘nee’ van de kerk. Als kerk zullen wij ons met alle beschikbare middelen tégen de oorlog moeten verzetten. En daarom smeken wij u om als kerken in de meest betrokken landen ook publiekelijk uw ‘nee’ te laten horen.

Een ‘nee’ tegen de oorlog is ons actieve ‘nee’ tegen de dood, zoals Pasen Gods actieve ‘nee’ is tegen de dood. Laat het, in Godes Naam, Pasen worden in Oekraïne, en in alle landen die, op welke wijze ook, bij deze oorlog betrokken zijn. Laat er leven zijn voor mensen. Dat is wat wij u, en ons, van harte toewensen.”