PKN vraagt kerkelijke gemeenten asielzoekers op te vangen

Hulporganisaties stellen dat Nederland door een humanitaire ondergrens is gezakt: in de media verschijnen berichten dat asielzoekers in Ter Apel op stoelen moeten slapen. Terwijl het Rode Kruis met man en macht haar best doet om een menswaardig verblijf mogelijk te maken, blijft het aanmeldcentrum van het COA overbelast en toneel van paniekvoetbal.

Ook de doorstroom van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben gekregen hapert doordat het Rijk en gemeenten in een patstelling verkeren. In asielzoekerscentra verblijven daardoor 13.000 mensen die eigenlijk naar een woning in een gemeente zouden moeten verhuizen maar geen woonruimte toegewezen krijgen. Hun plekken zijn zo niet beschikbaar voor nieuwe asielzoekers.

Onderzoek

In haar onderzoek stelt de Protestantse Kerk in Nederland een aantal vragen over een mogelijke bijdrage van lokale gemeenten aan extra opvang vluchtelingen (crisisnoodopvang en opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Ze pleit voor een gastvrije opvang van álle vluchtelingen. In 2015 hebben plaatselijke kerken zich enorm ingezet toen er veel vluchtelingen naar Nederland kwamen.

Ook voor Oekraïense vluchtelingen staan veel plaatselijke kerken klaar om hulp te bieden. Lokale kerkelijke gemeenten worden opgeroepen om in gesprek te gaan met de burgerlijke gemeente, om zo te pleiten voor ruimhartige opvang in de gemeente. Vooral waar de overheid plannen heeft om een grootschalige (nood)opvang te openen wil de Protestantse Kerk Nederland actief in gesprek.

Takecarebnb

Ze vraagt kerkelijke gemeenten zich extra in te zetten om asielzoekers die al een verblijfsstatus hebben op te vangen in hun gemeente, bijvoorbeeld via Takecarebnb. Deze organisatie werkt samen met het COA en maakt gebruik van hun logeerregeling, zo ontstaat ruimte in AZC’s voor nieuwe vluchtelingen.
De overheid wordt opgeroepen om extra plekken te creëren in de Gemeentelijke Opvang voor Oekraïners en een deel hiervan beschikbaar te stellen voor asielzoekers.