Ds Pillay benoemd tot nieuwe secretaris Wereldraad

Dominee Jerry Pillay is verkozen tot de negende algemeen secretaris in de geschiedenis van de Wereldraad sinds deze in 1948 in Amsterdam werd opgericht. Hij zal per 1 januari 2023 aantreden.

Momenteel is ds. Pillay decaan van de Faculteit Theologie en Religie van de Universiteit van Pretoria. Hij is afkomstig uit Zuid-Afrika en lid van de Uniting Presbyterian Church in Southern Africa.

Prof. dr. Pillay was een van de twee kandidaten die zich verkiesbaar stelden voor de hoogste administratieve post van de Wereldraad. De andere kandidaat was dr. Elizabeth Joy. Pillay zal de plaats innemen van de aftredende waarnemend algemeen secretaris, dr. Ioan Sauca, die deze functie vanaf 2020 bekleedde, toen de vorige algemeen secretaris, dr. Olav Fykse Tveit, werd benoemd tot presiderende bisschop van de Kerk van Noorwegen.

Dr. Agnes Abuom, voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad, wenste dr. Pillay geluk en zegen toe voor zijn nieuwe ambt: ‘Moge de wereldwijde gemeenschap van de Wereldraad u van harte welkom heten, voor u bidden en u op alle mogelijke manieren laten zien dat we om u geven, nu u deze belangrijke leiderschapstaak op u neemt in onze voortdurende reis naar de eenheid van de christenen.’

De algemeen secretaris fungeert als de hoogste uitvoerende functionaris van de Wereldraad.

Bron: WCC

  • Lees hier de toespraak van dr. Pillay bij zijn benoeming