Mennonieten doen appel op patriarch Kyrill

Afgelopen zondag schreef de Mennonite World Conference (MWC), waar de Algemene Doopsgezinde Sociëteit deel van uitmaakt, een open brief aan patriarch Kyrill van Moskou. Daarin deed MWC-voorzitter Nelson Kraybill een dringend appel op de patriarch om – als christelijk leider in Rusland – vrijmoedig te spreken en te handelen naar het evangelie.

‘Ongeacht de reden die wordt gegeven voor de aanval Oekraïne, is dit een immorele actie die iedere christen zou moeten veroordelen.’, schrijft Kraybill in de brief.

De conferentie onderkent dat patriarch Kyrill zich in een lastige positie bevindt. In de brief leest Kyrill naast de oproep om zich tegen het geweld te verzetten dan ook dat de Mennonieten voor hem en voor alle christenen in Rusland en Oekraïne bidden.

Met Paulus’ woorden ‘Wij moeten God gehoorzamen in plaats van de mens’ moedigt de brief de patriarch aan om trouw te zijn aan Gods koninkrijk, in plaats van te buigen voor de goden van natie, rijk en oorlog. ‘God geve u moed om een vredestichter te zijn zoals Jezus onderwees en voorleefde.’, besluit de brief.