‘Voor een dergelijke oorlog is geen excuus’

In een toespraak op 24 februari tot de gelovigen en alle burgers van Oekraïne heeft Metropoliet Onoefry van Kiev en heel Oekraïne gesproken over de situatie in Oekraïne. ‘Tot mijn grote spijt is Rusland begonnen met militaire acties tegen Oekraïne, en op dit noodlottige moment dring ik er bij u op aan niet in paniek te raken, moedig te zijn en liefde te tonen voor uw vaderland en voor elkaar.’

Bron: www.oikoumene.org

De metropoliet van Kiev en heel Oekraïne, tevens primaat van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, riep de mensen verder op om te bidden voor Oekraïne, voor het leger en het volk, om onderlinge ruzies en misverstanden te vergeten en zich te verenigen in liefde voor God en het vaderland.

‘In deze tragische tijd betonen wij speciale liefde en steun aan onze soldaten die de wacht houden en ons land en volk beschermen en verdedigen,’ verklaarde hij. ‘Moge God hen zegenen en over hen waken!’

Metropoliet Onuphry deed een directe oproep aan de president van Rusland en vroeg hem om onmiddellijke beëindiging van de ‘broederoorlog’. ‘De oorlog tussen deze volkeren is een herhaling van de zonde van Kaïn, die zijn eigen broer uit afgunst doodde,’ verklaarde hij. ‘Voor een dergelijke oorlog is geen excuus, noch van God, noch van de mensen.’

Onuphry besluit: ‘Ik roep allen op tot gezond verstand, dat ons leert onze aardse problemen op te lossen in onderlinge dialoog en wederzijds begrip, en hoop van harte dat God ons onze zonden zal vergeven en de vrede van God zal zegevieren in ons land en in de wereld!’

Foto: Zijne Zaligheid Metropoliet Onoefry van Kiev en Heel Oekraïne (Patriarchaat Moskou), primaat van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk