CCME roept op tot verdergaande hulp aan vluchtelingen

De Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft een verklaring uitgegeven waarin zij samen met acht andere christelijke organisaties uitdagingen bevestigt en aanmoedigt om de hulp aan degenen die in nood verkeren – op niet-discriminerende wijze – verder uit te breiden.

De CCME vertegenwoordigt kerken in heel Europa; anglicaans, orthodox, protestants en katholiek alsook christelijke organisaties die zich in het bijzonder inzetten voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

De commissie ziet en onderkent dat de empathie en vrijgevigheid rond vluchtelingen indrukwekkend is en dat de wetgevende reactie van de Europese landen en de EU over het algemeen positief is. Ze is content met de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (TPD) en ingenomen met de de flexibiliteit van EU-financiering die beschikbaar is gekomen voor Oekraïense vluchtelingen. Ook geeft ze aan dat een groot aantal uitdagingen op dit terrein blijven en steeds duidelijker worden.

De commissie en haar partners vinden dat er meer aandacht moet worden besteed aan de problemen van kwetsbare groepen; niet in de laatste plaats mag daarbij overigens de bezorgdheid over vluchtelingen uit Oekraïne de aandacht niet volledig afleiden van degenen die vluchten voor oorlog en conflicten in andere delen van de wereld.

In haar verklaring belicht de CCME veel verschillende punten van zorg. Zoals die voor vrouwen waar zij onder risicovolle aandacht van mensenhandelaars komen, de zorgen om gendergerelateerd geweld en vraagt ze bijzondere aandacht voor kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

De commissie en haar partners geven aan dat ze deze verklaring, in nauw contact met Europese beleidsmakers, komende weken een vervolg geven.