Ramadangroet aan de moslimgemeenschap in Nederland

Religie doet er toe. Daar staan we als geloofsgemeenschappen elke dag bij stil. Tijdens de vastenperiode kan zich dat besef verdiepen.

Religie doet er toe. Dat realiseren we ons eens te meer in een tijd waarin spanningen op het wereldtoneel zich met nieuw geweld voordoen.

Religie doet er toe. Omdat de boodschap van overgave, van geloof, hoop, liefde en vrede de dragende boodschap is die we als religieuze gemeenschappen uitdragen.

We wensen u een gezegende Ramadan toe.

Namens de Raad van Kerken in Nederland,

Drs. G. van Dartel, voorzitter

Drs. C. Crouwel, algemeen secretaris

De groet ter gelegenheid van Ramadan 2022 werd voorbereid door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland.