Raad biedt kamercommissie verslag aan

Van zondag 13 tot en met vrijdag 18 maart bracht een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland een solidariteitsbezoek aan Griekse kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Dit land aan de Europese zuidoost-grens vangt al jarenlang veel vluchtelingen op, maar voelt zich in de steek gelaten door Europa.

Op dinsdag 5 april om 13.30 uur zal algemeen secretaris Christien Crouwel, samen met enkele leden van de delegatie, de bevindingen van deze reis aanbieden aan de vaste kamercommissie van Justitie en Veiligheid.

Solidariteit betuigen

Het bezoek had in de eerste plaats als doel solidariteit te betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties. Zij zetten zich in hele moeilijke omstandigheden in voor vluchtelingen in Griekenland. In de tweede plaats wil de Raad van Kerken de situatie van vluchtelingen in Griekenland nadrukkelijk onder de aandacht brengen van Nederlandse kerkleden en politici in Den Haag. De reis zal zeker ook als spiegel kunnen dienen voor Nederland, dat meer voor vluchtelingen kan en moet doen.

Jarenlange procedures

Juist op het vasteland van Griekenland is de situatie schrijnend. Veel mensen wachten jarenlang in kampen, honger komt regelmatig voor. Reden voor de Raad van Kerken om juist hierheen te gaan.

Allereerst werd Thessaloniki bezocht waar de NGO Naomi werkzaam is. Vervolgens Katerini, waar de Grieks Evangelische Kerk het hulpprogramma Perichoresis heeft. Daarna ging de delegatie naar Athene en bezocht Apostoli, dat voedselpakketten verspreidt, Synyparxis dat kinderen opvangt, het Rooms-Katholieke Caritas en de Greek Council for Refugees die zich inzet voor juridische hulp. Zowel in Thessaloniki als Athene werden vluchtelingenkampen bezocht. In Athene was ook een ontmoeting met de Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur.    

Conclusies

Na een week van waarnemingen en gesprekken met Griekse kerkleiders, medewerkers van NGO’s, functionarissen, journalisten en vooral ook vluchtelingen zelf, neemt de delegatie enkele belangrijke conclusies mee naar Nederland.

  • De juridische bijstand voor mensen die vastlopen in het asielsysteem is verminderd, maar er is wel grote behoefte aan
  • Contact tussen vluchtelingen en de Griekse samenleving helpt bij integratie
  • Vluchtelingen kunnen na afwijzing van hun aanvraag geen kant meer op en blijven verstoken van hulp en enige vorm van perspectief
  • Voor nieuwkomers is goed onderwijs en job coaching nodig
  • Kerken spelen een belangrijke rol in de hulpverlening en dragen bij aan draagvlak voor integratie van nieuwkomers. Via parochies en gemeenten zijn ze goed geworteld in de samenleving.

De Raad zal aan de leden van de kamercommissie enkele aanbevelingen doen. Het verslag is vanaf 6 april beschikbaar en op te vragen bij het bureau van de Raad of te downloaden van de website.