Orthodox Peace Fellowship nodigt uit tot gebed voor vrede

In tijden van grote angst en geruchten over oorlog, lijkt het onvermijdelijk om daarover te praten. The Orthodox Peace Fellowship en verscheidene orthodoxe parochies over de hele wereld spreken liever over vrede.

Zij roepen op tot gebed, onder andere met de tekst van de ‘moleben voor de vrede‘. Een moleben is een lang gebed, met vaste delen. Zo vormt het een gebedsdienst met een aantal specifieke onderdelen waarin voor vrede wordt gebeden.

In deze moleben klinkt onder andere, gezongen:

O Heilige Geest, die gezondheid, vreugde en schoonheid in alle dingen is, die alle dingen levend en ademend, verenigd en heel heeft geschapen; wijs ons de weg van vrede die Uw overweldigende aanwezigheid is, en schenk aan alle mensen de beker van overvloeiende liefde. Nu en altijd…

O Koningin van de Vrede, slecht de scheidsmuur van vijandschap tussen alle mensen, En bevrijd ons van de heerschappij van hen die ons en anderen geweld aandoen. O, U die geboorte gaf aan Degene die ons mensen verenigt als één familie; Die zelf onze vrede werd. Maak ons allen tot één lichaam Onder uw heilige bescherming.

In veel Russisch orthodoxe gemeenschappen in Nederland bidden Oekraïners en Russen samen. Waar dat rond 2014 nog niet zo eenvoudig was, ontstaat daarbij nu gewenning. De huidige spanningen zijn immers vreselijk voor velen.

Vanuit de gedachte van de Assemblee van Karlsruhe, dat de liefde van Christus de wereld beweegt tot verzoening en eenheid, vraagt de beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede van de Raad aan te sluiten bij dit gebed om vrede.