Beperkingen vanaf 25 februari voorbij, basisregels blijven belangrijk

Het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) brengt het onderstaand advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen. Dit is een aanvullend en samenvattend advies, dat aansluit op de publicatie vorige week.

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

Voor 15 maart a.s. is een volgend ‘weegmoment’ aangekondigd.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.

Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk.

Deze basisregels zijn:

  • Was regelmatig je handen;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test, ook als je gevaccineerd bent;
  • zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie.

Verder brengt CIO adviezen uit wat betreft de aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid, het collecteren, Avondmaal, koffiedrinken en overige kerkelijke activiteiten.