‘Vrede is voor iedereen’

Afgelopen woensdag vond om 17.30 uur in de Domkerk in Utrecht een gebedsdienst plaats voor Oekraïne. Het thema van de viering luidde ‘Vrede is voor iedereen’. De dienst werd rechtstreeks uitgezonden via NPO2.

Dictators komen en gaan

Voorgangers van de gebedsdienst waren ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, en mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch. In zijn overweging ging ds. De Reuver in op de vele gevoelens rond de oorlog in Oekraïne, ook die van woede en wraak.

‘In de kerk klinken woorden als: Heb je vijanden lief. Prachtig, maar is dit nu niet veel te veel gevraagd?Ook de apostel Paulus, schrijft ergens: neem geen wraak. Maar hij voegt eraan toe: Het is aan God om wraak te nemen, de vergelding is aan Hem.’

Dat klinkt heftig, zo vervolgde De Reuver, maar is precies wat we nu nodig hebben. ‘Het is niet aan ons om kwaad met kwaad te vergelden. God oordeelt rechtvaardiger en barmhartiger dan wij. Het oordeel is bij Hem in betere handen dan bij ons.’

‘Dictators komen en gaan. Hun standbeelden worden uiteindelijk van hun sokkel getrokken’, zo besloot De Reuver zijn overweging. ‘Maar onze hoop is op God, de Eeuwige. Zijn liefde is sterker dan het geweld van dictators.’

Algemeen secretaris Christien Crouwel nam, namens de Raad van Kerken, deel aan de voorbeden, samen met Julia Shamojan, lid van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad en de 12-jarige Jiskje Creemer, lid van de Domkerkgemeente. Zij baden onder andere voor kwetsbare ouderen, niet in staat om te vluchten of te vechten, voor kinderen en jongeren van wie de jonge levens overhoop gegooid worden, en bedreigd, voor Oekraïense soldaten en burgers, die hun leven wagen voor vrede in hun land en voor demonstranten in Rusland die moedig opstaan voor vrede en recht.

Ontroerd en gesteund

De gebedsdienst werd bijgewoond door diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de half februari aangetreden ambassadeur van Oekraïne, Maksym Kononenko, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. In een kort gesprek met Christien Crouwel na afloop van de dienst, vertelde de ambassadeur Kononenko zich zeer ontroerd te voelen door de gebedsdienst en zich gesteund te weten door alle andere blijken van solidariteit in Nederland.

Klokken voor vrede en recht

Voorafgaande aan de gebedsdienst klonken tussen 17.15 en 17.30 uur overal in het land de kerkklokken, als oproep voor dit gezamenlijk gebed. De hele dag was de Domkerk opengesteld voor mensen die een kaars wilden opsteken of een gebedsbriefje wilden schrijven en opplakken op het witte kruis van The Passion.

Met dank aan: Ties, Elske, Niels, Alex, Dorpskerk Zuidhoorn, Vrienden van Breede, Hans en anderen