Russische aanval op Oekraïne: Raad roept op tot gebed

Geschokt nam de Raad van Kerken kennis van de Russische aanval op Oekraïne. Een aanval die de aanduiding ‘oorlog’ officieel niet mag hebben, omdat Rusland geen oorlogsverklaring aan Oekraïne heeft doen uitgaan, maar die door de beschietingen en andere handelingen wel degelijk zo te kwalificeren is.

Als Raad van Kerken voegen we ons daarom bij de vele stemmen wereldwijd die deze aanval ten scherpste veroordelen, waaronder die van de Wereldraad van Kerken.

Onze gedachten en gebeden gaan allereerst uit naar de bevolking van Oekraïne, die het slachtoffers wordt van deze ongebreidelde agressie. Maar ook naar de talloze Russische burgers die niet voor deze aanval gekozen hebben en getroffen zullen worden door de internationale sancties.

Als Raad van Kerken roepen wij de parochies, gemeentes en leden van onze kerken op om, gezamenlijk of individueel, voor de bevolking van Oekraïne en alle anderen die lijden onder deze brute aanval te bidden. Dat zij, temidden van alle onzekerheid en nood, op de voortdurende trouw en de diepe vrede van de Eeuwige mogen blijven bouwen. Ook vragen wij te bidden voor wijsheid, moed en eensgezindheid van de Europese regeringsleiders en de NAVO, nu van hen een reactie verwacht wordt op deze inval.

Laat uw vrede, God, in de harten van alle mensen neerdalen, opdat zij zich openen voor de ander.
Laat de wil tot verzoening en het verlangen om in vrede met elkaar te leven de bron zijn van denken, spreken en handelen.

Wat kunt u samen met uw kerkelijke gemeenschap doen?

Naast het organiseren van gebedsmomenten kan uw kerkelijke gemeenschap op vaste tijdstippen het kerkgebouw openstellen om mensen de gelegenheid te bieden een kaars op te steken. U kunt daar eventueel een boek neerleggen, waarin bezoekers hun gebeden en gedachten kunnen opschrijven. 

Foto: Aartsengel Michaël torent hoog uit boven het centrale Maidanplein in Kiev