Quaker wereldcomité vraagt petitie te tekenen

Het comité treurt om de gebeurtenissen in Oekraïne, die door velen zijn beschreven als een broederoorlog. Met haar petitie doet ze een verenigende, christelijke oproep tot vrede over nationale en culturele grenzen heen, zodat deze over de hele wereld gehoord zal worden. 

Vanuit Jezus’ benadrukking van de leefregel ‘Gij zult niet doden’, zijn zaligspreking ‘Zalig zijn de vredestichters’ en ruime barmhartigheid heeft het comité weinig extra woorden nodig voor haar oproep.

‘In deze geest zeggen wij tot alle volkeren en alle regeringen dat ieder van ons de plicht heeft levens te redden, nucleaire spanningen te verminderen en de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, waar die zich ook voordoen, zodat op lange termijn de grondslagen van vrede kunnen worden gelegd. Dit is de roeping van de ware volgeling van Christus.’, aldus het comité.

Het Friends World Committee for Consultation (FWCC) vertegenwoordigt Quakers, ook Vrienden genoemd, over de hele wereld. Beantwoordend aan Gods oproep tot universele liefde, brengt het comité Vrienden van verschillende tradities en culturele ervaringen samen.