Samenlevingsvragen

Met het beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland voor de jaren 2007-2011 is er een nieuwe beraadgroep gevormd, de beraadgroep Samenlevingsvragen. De beraadgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid.

Op het werkveld waar de beraadsgroep actief is, vallen ook enkele project- en taakgroepen, te weten:
de projectgroep Vluchtelingen (voorzitter: ir. Jan van der Kolk)
de taakgroep Ecologische duurzaamheid.

Voor publicaties, jaarverslagen en andere artikelen: klik hier


Voorzitter van de beraadgroep is: prof. dr. Fred van Iersel
Secretaris van de beraadgroep is: dr. Trinus Hoekstra

Samenstelling van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland

 • Hanna Bos (Hanna.bos17@gmail.com), arts maatschappij en gezondheid, Russisch-orthodoxe kerk.
 • Jan-Jorrit Hasselaar (janjorrithasselaar@hotmail.com) Vanuit de Oud-Katholieke kerk en vanuit de PKN, econoom en theoloog, docent en vormgever economy of life aan de Christelijk Agrarische Hogeschool.
 • Trinus Hoekstra (T.Hoekstra@kerkinactie.nl) Vanuit PKN, theoloog, projectmanager binnenlands diaconaat Kerk in Actie.
 • Wim van Houten (mwvhouten@gmail.com) Leger des Heils, envoy.
 • Fred van Iersel, katholiek theoloog werkzaam op het snijvlak van moraaltheologie, praktische theologie en bestuurlijke advisering, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in Tilburg.
 • Klaas van der Kamp (kvanderkamp@raadvankerken.nl) Algemeen secretaris Raad van Kerken.
 • George Molenkamp (george@georgemolenkamp.nl) Vanuit de RKK, scheikundige en emeritus hoogleraar duurzaamheidbeleid.
 • Hans de Rie (jderie@mac.com) Vanuit de Oud-katholieke Kerk; theoloog en priester, werkzaam als citypastor in Rotterdam en verpleeghuispastor in Den Haag.
 • Nico Schrijver (n.j.schrijver@lawleidenuniv.nl) Hoogleraar volkenrecht in Leiden; lid van de VN Commissie voor de Rechten van de Mens.
 • Hillie van der Streek, directeur Stichting voor Christelijke Filosofie en Prof. Dr. G.A. Lindenboominstituut, Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Archibald van Wieringen (archibald_van_wieringen@hotmail.com) Vanuit de RKK, priester en Universitair Hoofddocent Oude Testament aan de Faculteit Katholieke Theologie Universiteit van Tilburg.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl