Netwerkgroep 2023 slavernijverleden

In 2023 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Op weg naar ‘2023’ is binnen de RvK een werkgroep geïnstalleerd die de kerken bepaalt bij de rol die zij daar al of niet in speelden, welke beelden zij daaromtrent hebben en welke vormen van ‘slavernij’ we anno 2023 waarnemen.

Samenstelling

 • Ds. K. (Karin) van den Broeke, Protestantse Kerk in Nederland
 • Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel, Raad van Kerken in Nederland
 • Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier
 • B. (Bianca) Groen Gallant, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
 • Y. (Yosé) Höhne-Sparborth, 2of3bijEEN
 • Ds. H. (Harcourt) Klinefelter
 • Ds. R. (Rhoïnde) Mijnals-Doth, Evangelische Broedergemeente in Nederland/SKIN
 • Ds. J. (Joost) Röselaers, Remonstrantse Broederschap
 • Prof. dr. P.B.A. (Peter-Ben) Smit, Oud-Katholieke Kerk
 • A. (Anna) Verbeek, Raad van Kerken Amsterdam
 • Ds. J. (Johannes) Welschen, Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Drs. A.H. (Andreas) Wöhle, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Achtergrondinformatie herdenking slavernijverleden

Jaarlijks wordt binnen de Surinaamse gemeenschap op 1 juli ‘Keti Koti‘ gevierd: de feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij.  Het moderamen van de RvK neemt initiatief om de 150-jarige viering van Keti Koti in 2023 aan te grijpen als een moment van herdenking van de kerken. Hoewel niet alle lidkerken van de Raad in het verleden met slavernij van doen hadden, zijn er ook nu nog diverse met slavernij samenhangende mechanismen die volop aan de orde zijn en de aandacht van onze kerken verdienen, zoals discriminatie, racisme, dominantie en uitbuiting.  

De nieuwe werkgroep ‘RvK 2023’ begeleidt de lidkerken van de Raad op weg naar Keti Koti 2023. Met behulp van exposities of evenementen gaan we als kerken naar onszelf kijken: welk beeld hebben we van ons eigen verleden? Hoe kijken we nu naar onszelf? Waar zien we hedendaagse uitingen van ‘slavernij’ en hoe gaan we vanuit christelijk perspectief daarmee om?

De groep ‘RvK 2023’ zal ons informatie aanreiken van wat er binnen (en buiten) de kerken gebeurt omtrent verwerking van het slavernijverleden. Ook zal de groep activiteiten en initiatieven omtrent het thema signaleren die van belang zijn voor de kerken. Zo is binnen de PThU onlangs een historisch-theologisch onderzoek van start gegaan naar kerken en kolonialisme. Tenslotte zal de groep een voorzet geven voor de bespreking over kerken en slavernij die in 2022 binnen de Raad plaatsvindt.

De groep RvK 2023 is breed samengesteld en bestaat thans uit leden vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Evangelische Broedergemeente en 2of3bijEEN, en zal nog worden aangevuld met deelnemers vanuit andere lidkerken van de Raad. Expertise met het thema kerken en slavernij wordt ingebracht door enkele leden van de Amsterdamse protestante en evangelisch-lutherse kerken die al langer met het thema bezig zijn.