Nederlands Gereformeerde Kerken in 2025 lid van de Raad van Kerken

De Raad van Kerken mag op 1 januari 2025 een nieuwe lidkerk verwelkomen. Het zijn de Nederlandse Gereformeerden Kerken (NGK), een kerkverband dat wordt gevormd door 320 plaatselijke kerken met bijna 140.000 leden.

Voor dat lidmaatschap heeft de synode van de NGK zaterdag 8 maart besloten. De NGK ontstond op 1 mei 2023 na het herstellen van de breuk tussen Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De NGK was al een klein jaar geassocieerd lid van de Raad. Zaterdag 8 maart adviseerde de Commissie Contact en Eenheid van de NGK de synode om op termijn het volwaardig lidmaatschap van de Raad van Kerken aan te gaan, maar de synode oordeelde dat het in 2025 gerealiseerd kan worden. Raadsvoorzitter Geert van Dartel toonde zich in de vergadering van de Raad woensdag 13 maart zeer verheugd over dit besluit van de NGK. De Raad van Kerken telt daarmee 15 lidkerken, en 4 geassocieerde leden.

Nicea 2025

De Raad ging akkoord met de instelling van een breed samengestelde projectgroep voor de viering en herdenking van de eerste grote oecumenische kerkvergadering, het Concilie van Nicea in 325, volgend jaar 1700 jaar geleden. De grootste verdienste van dit concilie was de geloofsbelijdenis van Nicea, maar ook besloten de ruim 300 bisschoppen te kiezen voor een Paasdatum die altijd op een zondag zou vallen, overeenkomstig de berekening van de kerken van Rome en Alexandrië. Hoe dan ook in 2025 zullen de kerken stil staan bij deze oecumenische kerkvergadering en de doorwerking van die besluiten voor de kerken in Nederland.