PDF PDF Print

Startpagina

Gemeenschap bij pelgrimage

Gemeenschap bij pelgrimageGeeft de Wereldraad toe aan het individualisme of kan je de pelgrimage waartoe wordt opgeroepen vullen vanuit de gemeenschap? Ds. Bert Altena verwoordde die vraag in antwoord op de Oecumenelezing, die Klaas van der Kamp uitsprak voor de Provinciale Raad van Kerken in Groningen/Drenthe.

De algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland ... Lees verder>>

Bidden van de breinaald

Het gebed vraagt om persoonlijke betrokkenheid. Daar waren vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de EA-EZA het maandag ... lees verder>>

Dominees-day

Voor het eerst in haar geschiedenis hield de Protestantse Kerk een predikantendag. Alle predikanten waren uitgenodigd om maandag ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

armoede

schepping vieren

bloemschikken

eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan