Startpagina

Zorg om Kopten

Zorg om KoptenOpnieuw was er een aanslag gericht tegen koptische christenen in Egypte. Op vrijdag 26 mei werd een bus beschoten waarin de christenen onderweg waren naar het klooster van Sint-Samuel om te bidden. Ze werden vanuit drie terreinwagens beschoten. Daarbij zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen en talloze gewonden gevallen.

Na de eerdere ... Lees verder>>

Veroordeling aanslag

De conferentie van Europese kerken (KEK) en de algemeen secretaris van de Wereldraad van kerken, rev. Dr Olav Fykse Tweit, hebben ... lees verder>>

Kader dankzij mgr. Ernst

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft deze week aan het begin van de vergadering stil gestaan bij het overlijden van mgr. ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerkennacht 2017

lokale oecumene

Kerken en Armoede

schepping vieren

         

eerlijk eten en

bloemschikken

Wereldraad

Europese kerken

pelgrimage

kerk en milieu

       

Wilt u de nieuwste onderwerpen van de Raad van Kerken op uw eigen website laten inlopen? Klik hier


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan