PDF PDF Print

Startpagina

Zingen voor gerechtigheid

Zingen voor gerechtigheid‘Schrijvers voor gerechtigheid’ is een initiatief van mensen die teksten maken waarmee ze het thema van de gerechtigheid onderstrepen. Onlangs bracht de groep van ongeveer vijftien mensen een nieuwe cd uit, getiteld ‘Licht aan’. Anthonie Fountain, één van de initiatiefnemers, gaf een interview aan Kik-radio in samenwerking ... Lees verder>>

Pelgrimages in paasnacht

Het idee van de pelgrimage, zoals het door de Wereldraad is aangereikt als thema voor de komende jaren, krijgt op diverse plaatsen ... lees verder>>

Dialoogseder in Amsterdam

Eigenlijk was het laatste avondmaal ook een sedermaaltijd. Die verbindende woorden sprak rabbijn Menno ten Brinke bij de ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.  

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

bloemschikken

 

kerk en milieu

Locale oecumene

Armoede

schepping vieren

         
eerlijk eten kerk en stage Wereldraad Europese kerken

Pelgrimage

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan