PDF PDF Print

Startpagina

Kritiek op 'protocolisering'

Kritiek op 'protocolisering'Steeds meer mensen voelen zich niet gehoord in onze samenleving. De problemen van werkloosheid, onzekerheid rond de ouderenzorg, arbeidsongeschiktheid, tekort aan woningen, de ervaring van onveiligheid maken mensen onrustig en ondermijnen het vertrouwen in de samenleving en de democratie. Ook de opvang van vluchtelingen raakt veel mensen.

De ... Lees verder>>

EO/IKON brengt 'De Pelgrim'

De christelijke omroepen besteden meer aandacht aan kerken en aan oecumene. Dat kan je merken aan de programmering. Liefst een ... lees verder>>

Een uurlang Plaisier

Nog een paar maanden en dan neemt ds. Arjan Plaisier afscheid als scriba van de Protestantse Kerk. Toch kan je niet zeggen dat hij ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerk en milieu

lokale oecumene

Kerken en Armoede

schepping vieren

eerlijk eten bloemschikken Wereldraad Europese kerken pelgrimage

Wilt u de nieuwste onderwerpen van de Raad van Kerken op uw eigen website laten inlopen? Klik hier


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan