PDF PDF Print

Startpagina

Inzet voor schepping

Inzet voor scheppingDe Konferentie Nederlandse Religieuzen roept politieke en kerkelijke leiders in Nederland op ‘zich in te zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten’. De Konferentie heeft de oproep verstuurd naar aanleiding van een inspiratiedag die onlangs in Bennekom is gehouden en waar zo’n 250 ... Lees verder>>

Toenadering evangelischen

Ds. Jan Wessels, directeur van MissieNederland, komt uitvoerig aan het woord in het blad Uitdaging. Hij gaat daarbij in op onder ... lees verder>>

Actieweek bij omroep

De Evangelische Omroep zal in de week van 4 tot en met 15 mei uitvoerig aandacht besteden aan de campagne ‘Hoop voor de kerk ... lees verder>>

 

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Wie zijn wij? Jaarverslag Beleidsplan Statuten Contact


ZOEKEN?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd. 


Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

ramp en conflict

kerkennacht

lokale oecumene

Kerken en Armoede

schepping vieren

         

eerlijk eten en

bloemschikken

Wereldraad

Europese kerken

pelgrimage

kerk en milieu

       

Wilt u de nieuwste onderwerpen van de Raad van Kerken op uw eigen website laten inlopen? Klik hier


Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan