Christien Crouwel ontvangt Nationale Iftar Vredesprijs 2024

Tijdens de Nationale Iftar, georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) op 4 april 2024, ontving de scheidend secretaris van de Raad van Kerken de Nationale Iftar Vredesprijs.

Reden is dat Christien Crouwel zich op vele manieren heeft ingezet voor vrede en gerechtigheid in de samenleving. Als algemeen secretaris van de Raad van Kerken nam zij namens de Raad van Kerken onder andere deel aan het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), waarin ook het CMO participeert.

Crouwel ontving de prijs uit handen van de voorzitter van het CMO, Mushin Köktas. Hij memoreerde daarbij een aantal pittige dossiers waarbij zij betrokken was, zoals de wetgeving rond ritueel slachten en het rapport van de POCOB (de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederlanden).

‘Bij het OJCM was zij altijd degene die de koers in de gaten hield. Wat is ons terrein en hoe kunnen wij zo effectief mogelijk gebruik maken hiervan? Een echte strateeg en denker, met het hart op de goede plaats’, zo vertelde hij de aanwezigen. ‘Voor alles wat ze heeft betekend in de interreligieuze samenwerking en voor haar inzet voor degenen die in de samenleving niet of weinig gehoord worden, reiken wij deze Vredesprijs aan haar uit.’

In haar dankwoord gaf Christien Crouwel aan dat de Raad van Kerken van harte participeert in de gremia die interreligieuze ontmoeting en dialoog willen bevorderen, omdat de samenleving gebaat is bij bekendheid met elkaar en bij goede onderlinge verhoudingen tussen mensen van verschillende religies. ‘Want we leven in een samenleving die zich kenmerkt door grote verscheidenheid en die ook in toenemende mate polariseert. Geluiden die anders zijn dan het eigen geluid filteren we steeds makkelijker weg. Daarom is het van het grootste belang ons te blijven openstellen voor mensen die anders zijn dan wijzelf. En dat we ons, in die ontmoeting, laten raken hun verhalen, ervaringen, geloof, hoop en verlangen. Dat verrijkt de eigen blik en relativeert het eigen gelijk. Het OJCM, maar ook het interreligieuze platform In Vrijheid Verbonden waaraan wij als Raad deelnemen, willen bijdragen aan die vorm van ontmoeting en dialoog. En daaraan heb ook ik mijn steentje willen bijdragen.’

Crouwel is de achtste die de Nationale Iftar Vredesprijs in ontvangst mocht nemen. De eerste vredesprijs werd in 2020 verleend aan Jan Post Hospers, de founding father van het OJCM.

Barmhartigheid 

Tijdens de iftar, een moment waarop het vasten wordt verbroken, deelden de aanwezigen niet alleen een maaltijd, maar ook hun visies en ervaringen met betrekking tot barmhartigheid en de kracht van gemeenschappelijke actie. De deelnemende organisaties presenteerden hun activiteiten en inspanningen op het gebied van barmhartigheid, wat zorgde voor een avond vol inspiratie en hoop.

Mevrouw Karien van Gennip, minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib, waren de keynote sprekers van de avond. De minister heeft op de Nationale Iftar een handreiking gedaan aan moslims in Nederland met daarin aanbevelingen die moeten leiden tot een betere samenwerking tussen gemeenten en moskeeën. Van Gennip sprak zich uit voor een inclusieve samenleving. ‘Samenleven doe je niet alleen. Iedereen moet mee kunnen doen’, zei de bewindsvrouw. Als dat niet kan, dan ‘zijn we dan allemaal slechter af’.

De avond bracht geestelijke leiders van diverse religies, voorzitters van maatschappelijke organisaties, politici, academici, opiniemakers, ambassadeurs van verschillende landen en ondernemers samen om het belang van barmhartigheid in deze tijden van conflicten en natuurrampen te benadrukken.

Foto: Frank Jansen