Assemblee Wereldraad van Kerken

De aanstaande 11e assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 september plaats in Karlsruhe. De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar. Dit keer, voor ons, dicht bij huis.

De assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld komen er samen; een unieke gelegenheid voor kerken om hun commitment tot eenheid en gemeenschappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke bijeenkomst in de wereld.

De vorige assemblee vond in 2013 plaats in Busan (Zuid-Korea). In 1968 huisvestte Uppsala (Zweden) de laatste bijeenkomst in Europa. Dit keer nodigden de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de Elzas en Lotharingen (UEPAL) en de Protestantse Kerk in Zwitserland de wereldwijde kerkelijke gemeenschap van harte uit. De Wereldraad aanvaarde deze uitnodiging en zo vindt de acht-jaarlijkse assemblee dit keer dicht bij Nederland haar plaats.

Thema

Het thema van deze 11e assemblee is ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Deze assemblee komt bij elkaar midden in verbijstering en bezorgdheid in een tijd van fundamentele vragen over de manier waarop wij de aarde bewonen, zin geven aan ons leven, in de samenleving leven en hoe we verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige generaties.

Deze vragen zijn sterk aangezet door de wereldwijde Corona-pandemie en de gevolgen daarvan, de klimaatcrisis en uitingen van racisme wereldwijd, die nog meer structurele economische ongelijkheid, genderdiscriminatie en andere vormen van onrechtvaardigheid in onze samenlevingen en in onze wereld aan het licht hebben gebracht.

Christus’ liefde in het hart van de wereld
In deze gefragmenteerde en gebroken wereld is het thema van de assemblee een bevestiging van het geloof dat de liefde van Christus de wereld transformeert in de levengevende kracht van de heilige Geest.

Tegenover de machten van vernietiging en zonde bevestigt het assemblee-thema dat de liefde van de meelevende, gekruisigde en verrezen Christus in het hart van deze wereld is. Het is een radicale oproep aan kerken om onophoudelijk en samen met andere gelovigen en allen die van goede wil zijn samen te werken voor rechtvaardige vrede en verzoening.

Het is een oproep dat de zichtbare eenheid van de kerk een profetisch teken wordt: een voorproefje van de verzoening van deze wereld met God, en de eenheid van de mensheid en de hele schepping.

Programma

Gebed
Het diverse programma van de assemblee heeft een kern van geestelijk leven. Elke dag start met interconfessioneel gebed. Zingend, lezend, biddend, en nadenkend verbinden de deelnemers zich met elkaar rond het thema van die dag.

Ook gedurende de dag is er gelegenheid om dieper in te gaan op de bijbelse tekst van die dag. In kleinere, taalgebaseerde, groepen wordt verdieping gezocht. Aan het eind van elke dag is het avondgebed.

Plenair thematisch
Een dagelijks thematisch plenair gedeelte zicht zich op een bepaald aspect van het thema van de samenkomst.

Plenaire zakelijk
Afgevaardigden van kerken die lid zijn van de Wereldraad spreken de vergadering toe en delen over wat de Wereldraad de komende acht jaar, tot de volgende vergadering, te doen staat. Ook het nieuwe centraal committee en de voorzitters van de Wereldraad worden hier verkozen.

Home-groups
Elke ochtend na de bijbelse overdenking en het thematische plenaire deel van de dag, bieden de zogenaamde home-groups deelnemers de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, na te denken over gebed, bijbelpassages en de inhoud van de plenaire bijeenkomsten en andere ontmoetingen.

Brunnen’
Net als tijdens eerdere assemblees (Harare/1998, Porto Alegre/2006 en Busan/2013) heeft ook deze assemblee in Karlsruhe een ruimte voor samenkomen en delen: ‘Brunnen’ (bronnen) genaamd, voor het lessen van de dorst en ontmoeting. Een plek in het programma waar zowel diversiteit alsook de bestaande en verwachte eenheid te vinden is.

Het ‘Brunnen’-programma omvat workshops, tentoonstellingen, netwerkzones en nevenevenementen.
(NB: de mogelijkheid om in te schrijven voor workshops is inmiddels gesloten).

Oecumenische gesprekken

De Oecumenische Gesprekken vormen een bijzonder en essentieel onderdeel van de assemblee. Ze zijn bedoeld als diepgaande uitwisseling rond het werk van de verschillende Wereldraad-commissies en andere programma’s. In de gesprekken krijgen de inzichten van Wereldraad-netwerken, lidkerken en partners de ruimte en komen bestaande en aankomende oecumenische kwesties op tafel.

Elk oecumenisch gesprek vindt gedurende vier dagen plaats in dezelfde groep. Op deze manier ontstaat een veilige en positieve groepsdynamiek waarin de deelnemers dieper op de kwesties in kunnen gaan.

Zelf deelnemen

Iedereen die zich betrokken weet bij de wereldgemeenschap van kerken is van harte welkom om deel te nemen aan deze 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken.

Foto’s: Tobias Tiltscher/WCC (city of Karlsruhe), Marcelo Schneider/WCC (booklet), Tobias Tiltscher/KALO (gathering)