Programma 21 juni 2008 – Jacobikerk te Utrecht

13.30 uur   
Opening door de dagvoorzitter

13.40 uur  
De voorzitter van de Raad van Kerken, Henk van Hout, gaat in op de uitdagingen voor de oecumene in de 21e eeuw

14.00 uur   Beeldmateriaal

14.05 uur 
Marloes Keller, medewerker van de IKON en lid van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken, maakt ons deelgenoot van de visie van een nieuwe generatie kerkleden op de oecumene

14.20 uur   Beeldmateriaal

14.25 uur 
Over de spiritualiteit van de oecumenische beweging spreekt Ineke Bakker, voormalig algemeen secretaris van de Raad van Kerken

14.45 uur   Discussie
De deelnemers aan het symposium worden betrokken bij de inleidingen door hun mening te geven over twee prikkelende stellingen.

15.15 uur   Pauze

15.45 uur   Aanbieden jubileumboek

16.00 uur   Viering, afsluiting van de estafette 

17.00 uur   Feestelijke ontmoeting met een drankje en een hapje

18.00 uur   Start Kerkenfeest van de Utrechtse stedelijke raad van kerken

(Indien u alleen de viering wilt meemaken, moet u uiterlijk 15.30 uur in de kerk zijn.)