Raad van Kerken wijst karikatuur van islam af

De Raad van Kerken in Nederland wijst de karikatuur af die de film Fitna schetst van de islam. “Het beeld dat de film oproept, is eenzijdig en provocerend”, zo geeft algemeen secretaris van de Raad van Kerken, drs. ing. Klaas van der Kamp, aan. De kerken vinden dat de samenleving zich niet moet laten leiden door angstgevoelens. Als er problemen tussen groepen in de samenleving zijn, kunnen die alleen maar via onderlinge dialoog opgelost worden.

De Raad van Kerken vraagt om religies met respect tegemoet te treden en van de Islam geen karikatuur te maken. Door beelden van terroristische aanslagen te verbinden met extremistische elementen binnen de islam, roept Wilders een eenzijdig beeld op van deze godsdienst, aldus de kerken. De kerken onderkennen de verschrikkingen van geweld en wijzen uiteraard iedere vorm van terrorisme af. Ze zijn echter ook van mening dat met een genuanceerdere analyse van de huidige politieke situatie in bepaalde delen van de wereld de dialoog met de islam en de ontwikkeling van de democratische samenleving een grotere dienst wordt bewezen.

De kerken dringen aan om saamhorigheid in onze samenleving voorop te stellen en het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar te vermijden. “Godsdienst kan nooit de bedoeling hebben om heilloos te polariseren, tot geweld uit te lokken of geweld te plegen. De kerken wijzen elke vorm van geweld op grond van religie af. De kerken hechten veel waarde aan de waardigheid van het leven en roepen iedereen op dit te respecteren”, aldus Van der Kamp.

De Raad van Kerken meent dat er ook ruimte moet zijn voor kritiek op religieuze omgangsvormen, of het nu gaat om moslims of christenen, maar dat de toon daarbij van belang is. De beste vorm om daarin verder te komen, is het onderlinge gesprek. De kerken vinden dat de samenleving zich niet moet laten leiden door angstgevoelen. De film van Wilders roept allerlei suggesties op die de grens naderen van wat heilig is voor anderen. Zo’n weergave kan moeilijk een zuivere basis zijn voor een gesprek over integratie.

De kerken hechten zeer aan de vrijheid van godsdienst in de verschillende landen. Ze maken zich sterk voor die waarden in westerse landen en vragen andere landen en culturen om evenzeer deze waarden te onderschrijven, ook daar waar christelijke kerken een minderheid vormen en de vrijheid van godsdienst niet vanzelfsprekend wordt gerespecteerd.

De Raad heeft eerder de achterban geadviseerd om waar mogelijk persoonlijk contact te zoeken met andersgelovigen. De Raad is verheugd dat verschillende moslimorganisaties en kerken daar positief op hebben gereageerd en hun deuren openstellen voor contact met anderen.

Amersfoort, 27 maart 2008      Persbericht