Interreligie

Ramadangroet 2019

Ramadangroet 2019De Raad van Kerken verstuurt een groet aan de moslimgemeenschap in Nederland in het kader van de ramadan en adviseert lidkerken en raden van kerken om een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische gemeenschappen. De vastenperiode begint rond 5 mei. De tekst die de Raad van Kerken verstuurt, refereert aan terugkerende momenten tot ... Lees verder>>

A Common Word

VOL

Studiedag 2018

De Raad van Kerken organiseert een studiedag over A Common Word op dinsdag 24 april van ... lees verder>>

Op weg naar geluk

Downloaden brochure pdf: klik hier  Omslag: klik hier

Papieren versie: uitverkocht!!!

Gespreksvragen
'Op weg naar geluk' heeft ... lees verder>>

De Raad van Kerken heeft een Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting. Daarnaast doet de Raad van Kerken mee in verschillende vormen van interreligieus overleg zoals In Vrijheid Verbonden en het Cairo-overleg.

Overleg Joden, Christenen, Moslims (OJCM)
In het Overleg Joden, Christenen, Moslims participeren behalve de Raad van Kerken: het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid. Het Caïro-overleg heeft onder meer de dialoogwandeling in Amsterdam georganiseerd, zich sterk gemaakt voor een terughoudende overheid inzake slachtverordeningen en de drie religies kwamen met gezamenlijke verklaringen over milieu en vrede.


In vrijheid verbonden
Een landelijk platform waarin alle religies in Nederland en nog andere kerken dan de lid kerken van de Raad van Kerken mee doen is 'In vrijheid Verbonden'. De vertegenwoordigers van de diverse religies hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Elk jaar rondom 23 november is er een bijeenkomst, omdat ze aansluiten bij de Unie van Utrecht van 23 januari 1579, waarin het recht van vrijheid van godsdienst is vastgelegd. 
Meer informatie: www.invrijheidverbonden.nl.


Beraadgroep
Binnen de Raad van Kerken is er een beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Deze staat onder leiding van dr. Jan Peter Schouten en adviseert de plenaire Raad van Kerken. De beraadgroep heeft diverse publicaties op zijn naam staan. De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.


Voorzitter: dr. Jan Peter Schouten
Secretaris: drs. L.F.M. van Oers, Postbus 13049, 3507 LA  UTRECHT, tel. 030 2326936

Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld; aanbevelingen voor gedrag
Dit document werd gepresenteerd op 28 juni 2011 op het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken te Geneve door dr. Geoff Tunnicliffe, algemeen secretaris van de Wereldwijde Evangelische Alliantie, dr. Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, en kardinaal Tauran van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Wilbert van Saane, stafmedewerker van de Nederlandse Zendingsraad te Utrecht.


Twitter
Er worden regelmatig tweets over Interreligie worden verzonden via het nieuwe Twitter-account @dutchreligions van de gezamelijke religies uit het Caïro-overleg.

Lokale interreligieuze dialoog
‘Geloven in Samenleven’ is een interreligieuze projectgroep die bestaat uit maatschappelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms- katholieke Kerk en het Islamitisch Activeringswerk. 

De doelstelling van de projectgroep is bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijk niveau. Zij doet dit door  het ondersteunen en stimuleren van de plaatselijke interreligieuze contacten door middel van het aanbieden van werkmaterialen. Daarnaast worden regionale vergaderingen georganiseerd waar ideeën uitgewisseld kunnen worden. 


De projectgroep 'Geloven in Samenleven' is voortgekomen uit het landelijk project Sohbet en het samenwerkingsverband ‘christenen – moslims’ in Noord-, Oost en Midden-Nederland dat al vanaf het begin van de 90-er jaren actief is. 

Informatie over plaatselijke interreligieuze activiteiten ontvangen we graag via e-mailadres: info@geloveninsamenleven.nl.

Bekijk ook de geheel vernieuwde website: www.geloveninsamenleven.nl.


Meer over de beraadgroep en interreligie kunt u via deze link lezen.

 

Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl