Gezamenlijke viering Hemelvaartsdag in Den Haag


  • Datum:
  • Locatie: Grote of Sint-Jacobskerk
  • Adres: Rond de Kerk 12, Den Haag
  • Organisatie: Missionair Platform Den Haag

Het Missionair Platform Den Haag organiseert op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke viering in samenwerking met zo’n dertig uiteenlopende kerken en pioniersplekken – van evangelicaal tot meer
behoudend, van katholiek tot protestant. Dit jaar is de dienst in De Grote of Sint Jacobskerk in het centrum van Den Haag, met plek voor ca. 1000 mensen. Thema van de viering is ‘Aan zijn voeten’.

Predikant Bart Noort, van de Franse Kerk Voorburg verzorgt de prediking. Andere onderdelen uit de dienst nemen voorgangers uit andere kerken voor hun rekening. De muzikale medewerking wordt verleend door de band Elim en organist Danny Spaans. Voor de jongste kinderen (1-3 jaar) is er oppas en voor kinderen van 4-6 jaar een apart programma. Graag aanmelden via hemelvaart@missionairpatformdenhaag.nl, in verband met capaciteit. Oudere kinderen blijven met een werkje in de dienst. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten of na te praten bij koffie, thee en koek.